Zavod u Zenici zabilježio povećan broj ovisnika o alkoholu i slučajeva nasilja u porodici

Zavod za borbu bolesti ovisnosti bilježi sve veći broj ovisnika o alkoholu, koji se dosta povećao tokom pandemije koronavirusa, ali i slučajeva nasilja u porodici uzrokovanog konzumacijom alkohola. Ohrabruje činjenica da mnogi traže pomoć samovoljno ili naredbom suda.

Zavod za borbu bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona ovog mjeseca puni 15 godina osnivanja i rada, a decembar obilježavaju kao mjesec prevencije ovisnosti. Zamjenik direktora ustanove Mirnes Telalović za Klix.ba je pričao o izazovima i uslovima rada tokom pandemije.

Za 15 godina rada Zavod za borbu bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona postao je relevantna i prepoznatljiva zdravstvena ustanova koja je u široj stručnoj javnosti poznata po svom prepoznatljivom modelu rada.

Period pandemije izuzetno je izazovan bio i za ustanovu koja je morala zadržati kvalitet usluga, ali i prilagoditi se uslovima pandemije poštujući naredbe kriznih štabova, a Telalović je kazao da se usluge niti u jednom trenutku nisu prekidale te da su se provodile po posebnim protokolima i procedurama.

“Svjesni smo svakog trenutka da su pacijenti Zavoda visokorizična grupa, oslabljenog imunološkog sistema i time rizični kao za sebe tako i za uposlenike Zavoda. Bez prekida pružane su usluge u svim općinama Kantona, i KPZ Zenica i Busovača. Već na samom početku pandemije izdate su preporuke o reduciranju spacijalističko-konsultativnih pregleda. Posebna pažnja usmjerena je na sigurnost uposlenika i pacijenata. Svjesni situacije i poteškoća u kojima se nalaze građani polovinom marta otvorili smo 24-satnu info sos liniju za korisnike Zavoda, ali i opću populaciju u cilju pružanja psihosocijalne podrške i davanja savjetodavnih, motivacionih i drugih bitnih informacija o radu Zavoda”, kazao je Telalović.

Pojasnio je da je to dobar mehanizam početne komunikacije s pacijentima i građanima te da su zabilježili značajan broj poziva od pacijenata, ali i građana širom kantona koji nisu bili njihovi korisnici.

Nažalost, na sos-liniju su prijavljivani i slučajevi nasilja u porodici uzrokovani alkoholizmom, ali u proteklom periodu i sudovi su izrekli veći broj rješenja o mjeri obaveznog liječenja od alkohola zbog počinjenog nasilja u porodici.

“Sve to ukazuje na činjenicu da je u periodu pandemije došlo do povećanja konzumacije alkohola i povećanja nasilja u porodici. Kako odmiče period pandemije povećava se i broj pacijenata, konkretno ovisnika o alkoholu koji traže pomoć i uključuju se u tretman”, kazao je Telalović.

Brojni građani su preko sos-linije tražili informacije o prijavi za liječenje od alkohola, kako da motivišu člana porodice da se javi na liječenje, ali i da prijave nepoželjna ponašanja.

Ukupan broj registrovanih pacijenta u Zavodu za bolesti ovisnosti ZDK od njegovog osnivanja je 1.561 od čega heroinskih 930, ovisnika o alkoholu 394 i 235 ovisnika o nekim drugim ovisnostima.

“Trenutno je na supstitucijskoj terapiji 311 osoba od čega 289 muškaraca i 22 žene. Kada je u pitanju podrška i tretman ovisnicima o alkoholu ona se pruža, u skladu sa procedurama u periodu pandemije. Djelimično se provodi kroz ambulantni program u vidu individualne psihosocijalnu podrške i kroz program detoks Odjeljenja primjenom individualnu, grupnu i porodičnu terapiju”, izjavio je Telalović u razgovoru za Klix.ba.

Na kraju je pozvao sve one koji imaju problem sa ovisnostima, bilo koje vrste da se jave, da potraže pomoć i podršku.

“Nije sramota liječiti se. Priznati sebi da imam problem i potražiti stručnu pomoć u liječenju je odraz lične snage i veličine”, zaključio je naš sagovornik.

 

 

(Klix)