Zastupnik Saraf podržao napore građana Jajca

Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Središnja Bosna jedna od tema dnevnoga reda bila je rasprava o Nacrtu teksta izmjena i dopuna prostornog plana Kantona (2005. – 2025.).

Tijekom rasprave zastupnik HDZ-a BiH, gosp. Marko Saraf iz Jajca, iznio je stav protiv gradnje mini hidroelektrana na rijeci Plivi, kao i kamenoloma u neposrednoj blizini grada Jajca.

Ovaj tekst Nacrta izmjena i dopuna prostornog plana Kantona bit će upućen u javnu raspravu koja će trajati 90 dana.

Na ovaj način, zastupnik Saraf je podržao napore građana Jajca koji su odlučno ustali protiv izgradnje MHE na rijeci Plivi, jer se radi o projektu koji dugoročno može ugroziti biljni i životinjski svijet u rijeci Plivi i Plivskim jezerima, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje građana Jajca.

 

(Volimjajce.com)