Zašto osobe koje prijave korupciju nemaju zaštitu?

Republika Srpska ima zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, ali efekti ovog zakona nisu poznati javnosti. Federacija nema pravnu zaštitu onih koji prijavljuju korupciju, a ni zakon. Zašto zviždači nemaju adekvatnu zaštitu?

U BiH još nije obezbjeđena potpuna zaštita onih koji prijave korupciju, popularno zvanih zviždača. Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, doživio je u praksi sistemsko zastrašivanje pravednih. Osobe iznutra vrlo često su zaslužene za otkrivanje velikih afera. Ali, nakon toga, praksa je pokazala, da ostanu bez adekvatne pravne zaštite. Zbog toga je sve manji broj lica koja se usude da prijave korupciju.

”Nemaju povjerenje u mehanizme pravne zaštite koji im stoje na raspolaganju. Potrebno je jačati mehanizme zaštite kako bi se ljudi između ostalog ubjedili da će biti sigurni onog trenutka kad prijave korupciju i da neće trpiti štetne posljedice”, kaže Uglješa Vuković iz Transparensi internešnel BIH.

O štetnim posljedicama često govori poslanik Nebojša Vukanović.

Ukazivao je mnogo puta na brojne primjere korupcije. Vrlo često umjesto pravne zaštite, dobio je tužbe.

”Nažalost, mi živimo u društvu u kojem su oni koji ukazuju na kriminal i nepotizam izloženi su progonu”, kaže poslanik SDS u NS RS Nebojša Vukanović.

Republika Srpska ima zakon o zaštiti lica koja prijave korupciju. Međutim, sam zakon nije dovoljan, ukoliko nema primjene u praksi.

”Sistem je takav da onaj ko je prijavio korupciju i kad se sazna ko je taj ko je prijavio i onaj koji pokušava da zaštiti pravni poredak RS uvijek izvuče deblji kraj” – kaže profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu Ivanka Marković.

U FBiH, Predstavnički dom Parlamenta u junu 2018. prihvatio je nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, ali se tu stalo. Nacrt zakona još uvijek nije bio na razmatranju u Domu naroda Parlamenta FBiH.

”Vlada Federacije nema interes da utvrdi ovaj Zakon ” – kaže poslanik u Parlamentu FBIH Irfan Čengić.

Lana Prlić, poslanik je u Predstavničkom domu federalnog parlamenta. prijavila je korupciju. Dobila je samo potvrdu da je pravosuđe na koljenima i da u Federaciji BiH zviždači ne uživaju nikakvu pravnu zaštitu.

”Prijavila izbornu krađu poslal sve dokaze i dobila sam odgovor da se nije utvrdila namjera izborne krađe. To je deprimirajuće”, kaže poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić.

Zbog toga i ne čudi, ali zabrinjava podatak da se broj prijava korupcije u Tužilaštvima u cijeloj BiH svake godine smanjuje. Za četiri godine broj prijava koje podnose građani i nadležne policijske agencije smanjio se za 20%. Po broju onih koji „zvižde“ u BIH besmisao pravosuđa je više nego očit.

 

 

(BN)