Zajednička komisija za evropske integracije podržala inicijativu Zukana Heleza

Zajednička komisija za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržala je modifikovanu inicijativu zastupnika Zukana Heleza.

Inicijativa glasi: “Zadužuje se Vijeće ministara BiH da do prve aprilske sjednice Predstavničkog doma PSBiH dostavi najmanje jedan zakon Kolegiju Predstavničkog doma PSBiH, te uvrsti na prvu aprilsku sjednicu, te da do kraja tekuće godine na svakoj narednoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH dostavi najmanje po jedan zakon iz područja 14 prioriteta koje je Evropska komisija stavila kao prioritet pred vlasti BiH”, saopćeno je iz PSBiH.

Primljen je k znanju Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija.

Usvojen je Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH za 2020. godinu, kao i Plan rada za 2021. godinu.

BHRT