Zajednička izjava ambasade SAD, delegacije EU i OEBS-a o korupciji u BiH

Ambasada SAD, Delegacija EU i Misija OEBS-a u BiH pozvale su sve institucije vlasti da omoguće usklađivanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH sa međunarodnim standardima, što će doprinijeti stvaranju robusnog sistema za sprečavanje sukoba interesa među javnim zvaničnicima.

“Sprečavanje sukoba interesa javnih službenika ključno je sredstvo u borbi protiv korupcije”, ističe se u zajedničkom saopštenju.

Iz ovih diplomatskih institucija su naveli da su napori u ovoj oblasti suštinski dijelovi procesa integracije BiH u EU i ključni su za vraćanje povjerenja građana BiH u njene institucije.

U saopštenju je navedeno da se u Mišljenju Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU jasno ističe da su usvajanje i primjena propisa o sprečavanju sukoba interesa, u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama Grupa država protiv korupcije pri Savjetu Evrope (GREKO), jedan od 14 ključnih prioriteta za BiH.

“Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužio je Ministarstvo pravde u Savjetu ministara u januaru 2020. godine da izradi Prijedlog zakona o sukobu interesa i dostavi ga Savjetu ministara u roku od 90 dana. Taj rok davno je istekao”, podsjeća se u saopštenju.

Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je Ministarstvo pravde dostavilo u postupku javnih konsultacija u decembru, podsjećaju diplomate, neće u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju efikasnosti mehanizama za sprečavanje sukoba interesa, jer ne zadovoljava međunarodne standarde i ne uvažava preporuke GREKO-a, čija je realizacija nužna u borbi protiv korupcije, ocjenjuje se u saopštenju.

“Zajednički napori uloženi u izradu zakona koji ne sadrži snažne odredbe, znak je nespremnosti političkih aktera da stvore istinski efikasan sistem za sprečavanje sukoba interesa”, poručeno je u saopštenju.

Ambasada SAD, Delegacija EU u BiH i Misija OEBS-a u BiH su više puta ukazivale na hitnu potrebu za reformama, a dalja kašnjenja u usvajanju ovog važnog zakona mogu jedino biti protumačena kao neuspjeh da se ostvari napredak po pitanju jednog od 14 prioriteta.

“Usvajanje ovog zakona je pitanje oko kojeg nema pregovora”, kategorični su predstavnici diplomatskih predstavništava u BiH.

Napredak u ovoj oblasti ključan je, ne samo za napredak BiH na putu integracije u EU, već je to i preduslov za vraćanje povjerenja građana u javne zvaničnike i institucije i stvaranje uvjerenja među građanima da javni zvaničnici ne rade za sebe, već u interesu ove zemlje i njenih građana, konstatuje se u saopštenju proslijeđenom iz OEBS-a.

BHRT