Search
Close this search box.

Za dvije godine 192 miliona KM spiskali na grantove

Podijeli članak:

Vlasti Federacije BiH su u 2021. i u 2022. godini podijelile ukupno 192 miliona KM za grantove, otkrivaju najnoviji nalazi federalnih revizora. Ciljevi navedenih transferi iz budžeta, navode revizori, nisu precizno i detaljno postavljeni, što je otežali i praćenje i evaluaciju efekata.

Pod lupom revizora bili su Generalni sekretarijat Vlade FBiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Javni novac

Institucije iz uzroka nisu uspostavile odgovarajuće izvještavanje o uticaju realizovanih programa i projekata na ostvarenje strateških ciljeva, iako su u posmatranom periodu za realizaciju programa utrošile ukupno 192 miliona KM. Predmetni Izvještaj ukazuje na potrebu unapređenja upravljanja tekućim transferima u cilju jačanja odgovornosti i osiguranja vrijednosti za uloženi javni novac – navodi se iz izvještaja Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Kako navode, planiranje dodjele grantova nije bilo zasnovano na rezultatima sveobuhvatnih analiza dodjele tekućih transfera iz prethodnih godina. Većina subjekata, potcrtavaju, nije na odgovarajući način vršila detaljne analize učinaka dodijeljenih sredstava tekućih transfera iz prethodnih ciklusa kako bi ih koristila prilikom planiranja tekućih transfera.

Također, većina institucija prilikom planiranja nije utvrđivala specifične i mjerljive ciljeve i očekivane rezultate za svaki ciklus dodjele tekućih transfera niti je u potpunosti osigurala kvalitetne povratne informacije o rezultatima ostvarenim realizacijom programa/projekata

Naprimjer, kako se navodi, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija nije utvrđivalo specifične i mjerljive ciljeve u Programu utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Transfer željeznicama FBiH“.

Sredstva aerodromima

Prema dostupnim informacijama, rezultati dodjele transfera aerodromima za unapređenje infrastrukture u konačnici su povećanje obima zračnog prometa. Prema dostavljenim podacima, obim zračnog prometa uveliko se razlikuje između tri aerodroma kojima su sredstva dodjeljivana jednako – naveli s revizori.

Praćenje je pokazalo da, naprimjer, i Federalno ministarstvo kulture i sporta nije utvrđivalo opće i posebne kriterije za realizaciju sredstava za četiri tekuća transfera zbog čega je izbor programa/projekata izvršen najvećim dijelom bez primjene jasnih i mjerljivih kriterija. Komisija je prihvatala izvještaje o namjenskom utrošku sredstava bez odgovarajuće provjere sveukupne dokumentacije kako bi se onemogućilo korištenje iste dokumentacije za pravdanje utroška sredstava dobivenih iz različitih izvora.

Također, parlamentarna komisija odgovorna za reviziju nije razmatrala Izvještaj revizije učinka u periodu kada je objavljen, nego je 2016. godine donijela odluku o pokretanju aktivnosti u cilju analiza

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka