WHO: Produženje intervala između dvije doze Covid vakcine do šest sedmica

Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) izdali su preporuke u kojima se kaže da se interval između primjene dvije doze vakcine Pfizer-BioNTech može produžiti do šest sedmica.

Svjetska strateška savjetodavna grupa stručnjaka za imunizaciju, poznata kao SAGEje službeno objavila smjernice navodeći da se preporučuje interval od 21 do 28 dana između prve i druge doze, prenio je AP.

Ali, UN-ova zdravstvena agencija takođe je primijetila da se “određeni broj zemalja suočava sa izuzetnim okolnostima ograničenja opskrbe vakcinama u kombinaciji s velikim opterećenjem pacijentima u bolnicama”, a neke su odgodu primjene drugih doza smatrale načinom da povećaju broj ljudi koji su u početku imunizirani.

WHO navodi da bi se ovaj “pragmatični pristup” mogao smatrati odgovorom na “izuzetne epidemiološke okolnosti”. Rečeno je da zemlje koje žele produžiti interval trebaju osigurati da vakcinisani pacijenti još uvijek imaju pristup drugoj dozi.

“Trenutno je preporuka WHO-a da se interval između doza može produžiti na 42 dana, šest sedmica, na osnovu trenutno dostupnih podataka kliničkih ispitivanja – navodi WHO, dodajući da “ukoliko dodatni podaci postanu dostupni u dužim intervalima između doza, razmotrit će se revizija ove preporuke.”

WHO takođe navodi da još nisu dostupni podaci o zamjenjivosti vakcina Pfizer-BioNTech drugim vakcinama protiv COVID-19. Naglasili su da postoji nedostatak dokaza o tome smanjuje li vakcinacija rizik od prenošenja virusa na druge ljude.

BHRT