Vlada HNK: Domovima zdravlja još 3 miliona KM

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) dala je, danas tokom sjednice, saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu.

Sredstva prenesena iz ranijeg razdoblja u iznosu od 3.000.000 maraka biće transferisana ugovornim domovima zdravlja za finansiranje zdravstvenih usluga liječenja osiguranika oboljelih od COVID-19, istaknuto je tokom sjednice.

Razmatrajući aktuelnu pogoršanu epidemiološku situaciju, uoči današnjeg sastanka kantonalnih predsjednika Vlada s čelnicima Vlade Federacije BiH, istaknuto je stajalište kako je, s ciljem zaustavljanja ubrzanog širenja koronavirusa, potrebno za cijeli prostor Federacije, pa i države, jednoobrazno urediti kretanje ljudi i roba.

Takođe je naglašeno kako bi na isti način trebalo urediti i rad svih ugostiteljskih objekata, dok bi pitanja školstva, kulturnih i drugih sadržaja uređivali kantoni i jedinice lokalne samouprave u skladu sa epidemiološkom situacijom. Vlada je iznova pozvala na dosljedno poštivanje svih mjera koje su na snazi.

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK, koji je upućen u daljnji skupštinski postupak.

Usvojen je Akcioni plan HNK za provedbu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima BiH (2020.-2023.). Opšti cilj Strategije je osigurati stalan, sveobuhvatan i održiv odgovor društva na trgovanje ljudima, putem jačanja sistema prevencije, gonjenja počinitelja krivičnih djela povezanih s trgovinom ljudima, zaštite i pomoći žrtvama, posebno ranjivim grupama, funkcionalnim povezivanjem i izgradnjom kapaciteta svih mjerodavnih institucija i organizacija.

Vlada je, takođe, usvojila tekst Lokalnog plana akcije u oblasti invaliditeta u HNK (2021.-2022.). Lokalni plan akcije je strateški dokument koji povezuje konkretne mjere i akcije koje treba preduzeti kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na potrebe osoba s invaliditetom i osiguralo provedbu prava osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Vlada je dala saglasnost na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za proteklu, te Plan rada za tekuću godinu.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Vlada je odobrila i utrošak 110.000 KM za provedbu proljetne i jesenje faze obavezne sistematske deratizacije na području HNK.

Iz područja djelovanja Ministarstva prometa i veza – Uprave, Vlada je odobrila utrošak 1.500.000 maraka za redovno zimsko i ljetno održavanje cesta. Također, odobren je utrošak 4.746.707 maraka za projekte koji su planirani i započeti u prošloj godini, te za pojačano investiciono održavanje i duge projekte iz 2021. godine.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja u HNK, Vlada je usvojila niz odluka o dodjelama koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije.

Takođe, Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijela Odluku o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području opštine Jablanica po samoinicijativnoj ponudi.

Vezano za rad Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je usvojila Odluku o povećanju prihoda i rashoda u budžetu za 2021. godinu na poziciji izdataka iz namjenskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo.

Takođe, usvojen je Izvještaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu osnovnih sredstava, obaveza i potraživanja Budžeta HNK sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine, objavila je Vlada HNK na svojoj internetskoj stranici.

BHRT