O kojim je projektima riječ, odnosno za šta se troši budžetski novac, odgovorilo je prije nekoliko dana Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine na zastupničko pitanje Šerifa Špage, predsjedavajućeg Kluba zastupnika SDA u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o novoodobrenim višegodišnjim projektima, najveći iznos, i to 18 miliona KM, namijenjen je za nabavku i nadogradnju specijalne opreme za potrebe OSA-e, potom 13,5 miliona KM za nabavku dijelova policijske uniforme u Graničnoj policiji BiH, osam miliona KM za školovanje oficira vojno-evidencione specijalnosti zrakoplovstvo, dok je po šest miliona KM planirano za izgradnju i premanje objekta Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH na Aerodromu Sarajevo i za nabavku specijalizovanih vozila za OSA-u.

Tu je i održavanje videonadzora UIO (4,4 miliona KM), zamjena sistema klimatizacije u zgradi Parlamenta BiH (tri miliona KM), obnova voznog parka OSA-e za 7,1 milion KM.

U toku je realizacija 58 višegodišnjih projekata. Finansiranje većeg broja njih završeno je osiguranjem novca iz budžeta za 2023. godinu, ali još traju. Tu su, naprimjer, adaptacija diplomatsko-konzularnih predstavništava u Londonu, Briselu, sanacija krova zgrade bh. Parlamenta, opremanje pojedinih graničnih prijelaza.

Projekti koje će i dalje trebati finansirati i koji još neće biti završeni su, između ostalog, održavanje mostova sa Srbijom i Hrvatskom, izgradnja graničnih prijelaza Klobuk i Zupci (ukupno 5,5 miliona KM) te prijelaza Čepikuće i Bosanski Brod (ukupno dva miliona KM), nadogradnja informacionih sistema Ministarstva trezora i finansija BiH gdje je jedan projekat težak 1,5 miliona KM, a drugi oko 1,1 milion KM, zatim izgradnja zgrade IDDEEA-e u Banjoj Luci za šta ide 22,5 miliona KM, nabavka helikoptera za koju je bilo planirano 65 miliona KM.

Višegodišnji projektiProjekti odobreni 2023.

 

Višegodišnji projekti

Višegodišnji projekti

Višegodišnji projekti

Višegodišnji projekti

Višegodišnji projekti

Višegodišnji projektiProjekti u toku