Sporazumi za ovo čišćenje sklopljeni su na dvije godine i zaključeni prije nekoliko dana sa dvije banjalučke firme.

Kako je vidljivo iz obajve na Portalu javnih nabavki, jedna firma će čistiti lustere, fontane, tepihe…u zgradi Vlade RS-a u Banjoj Luci za oko 151.300 KM, a druga u zgradi Vlade RS-a u Istočnom Sarajevu za skoro 23.000 KM.

Konkurs za izbor ponuđača objavila je Služba za zajedničke poslove Vlade RS-a.