Venecijanska komisija krajem marta o Zakonu o VSTS-u

Pred Venecijanskom komisijom će 19. i 20. marta biti mišljenje o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Ministarstva pravde BiH.

Evropska komisija za demokratiju putem zakona (Venecijanska komisija) pripremila je to mišljenje koje će biti dostavljeno na usvajanje na plenarnom zasjedanju ove komisije 19. i 20. marta, rečeno je na video-sastanku predstavnika ministarstava pravde u BiH sa delegacijom Venecijanske komisije.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša objasnio je ustavnu strukturu BiH i nadležnosti pojedinih ministarstava pravde, a na sastanku su detaljno analizirane odredbe Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u, dati konstruktivni komentari, argumenti i razmijenjena mišljenja, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Sastanku su prisustvovali ministri pravde Republike Srpske i Federacije BiH Anton Kasipović i Mato Jozić.

BHRT