Usvojen Prijedlog proračuna Brčko distrikta za 2021. godinu

Vlada Brčko distrikta usvojila je na drugoj izvanrednoj sjednici Prijedlog proračuna Brčko distrikta BiH za 2021. godinu, u iznosu od 238.227.961 KM, s uravnoteženim prihodima i rashodima, izvijestili su iz vlade.

Značajnije rashodovne pozicije u prijedlogu proračuna su 800.000 maraka za nabavku covid testova, zatim 505.000 marka za nabavku cjepiva za covid, te 200.000 maraka za nabavku jednokratne zaštitne opreme.

Za nastavak programa mjera za sanaciju šteta gospodarskim subjektima, u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, izdvojeno je 1.500.000 maraka.

Planirana su i izdvajanja Vijeću-fondu za nacionalne manjine po Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH.

U prijedlogu proračuna zadržana je ista razina socijalnih davanja kao i prethodnih godina, u iznosu od 19.796.000 maraka, i to za davanja na osnovu Zakona o dječjoj zaštiti izdvojeno je 11.825.000 maraka, a po Zakonu o socijalnoj zaštiti 7.971.000 maraka.

Također, za nastavak programa samozapošljavanja u gospodarstvu i poljoprivredi izdvojena je ista razina sredstava kao i prethodnih godina, po 500.000 maraka.

Sve druge zakonske subvencije u području gospodarstva i poljoprivrede, poput poticaja, subvencioniranja dijela kamata za kredite poduzećima kao i subvencioniranja dijela kamata za kupovinu prve nekretnine planirane su u prijedlogu proračuna koji su danas usvojili članovi Vlade.

Za donacije koje se daju u skladu sa Zakonom o dodatnim pravima boraca i RVI izdvojeno je 2.340.000 maraka dok je za stipendiranje studenata s područja distrikta Brčko izdvojeno 1.020.000 maraka.

Od značajnih infrastrukturnih projekata Vlada Brčko distrikta BiH se opredijelila da pristupi nastavku radova na Gradskom stadionu te je za ovu fazu radova izdvojeno 5.000.000 maraka.

Prijedlog proračuna Brčko distrikta BiH za 2021. godinu će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Članovi Vlade usvojili su na današnjoj sjednici i smjernice za izradu Nacrta zakona o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za 2021. godinu, navodi se u izvješću.

BHRT