Usvojen plan rada Federalnog zavoda PIO

Vlada Federacije BiH je usvojila Plan rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, sačinjen u skladu sa Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.

Aktivnosti planirane za 2021. godinu usmjerene su ka realizaciji zacrtanih strateških ciljeva iz Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda 2021-2023. godina.

Sredstva potrebna za realizaciju godišnjeg plana usaglašena su s Dokumentom okvirnog budžeta Federalnog zavoda 2021-2023. godina, kao i s gornjom granicom rashoda za 2021. godinu Dokumenta okvirnog budžeta Federacije BiH 2021-2023. godina.

Realizacija ovogodišnjeg plana će ovisiti o epidemiološkoj situaciji nastaloj zbog pandemije koronavirusa.

Strateški ciljevi Federalnog zavoda tokom 2021. godine su osiguranje i unaprjeđenje učinkovitije provedbe prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, te uspostava jedinstvenog informacijskog sistema.

Planom je, uz ostalo, predviđeno donošenje 37.400 rješenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenom međunarodnih, te 78.600 na osnovu domaćih propisa. Planirano je i smanjenje za 27.800 broja neriješenih predmeta primjenom svih propisa u prvom i drugom stepenu.

DOPUNA ODLUKE O ISPLATAMA PO OSNOVU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada FBiH je dopunila Odluku o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji BiH za 2020. godinu.

Naime, sukladno važećoj uredbi iz ove oblasti, u 2020. godini je otvoren novi termin za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje od 1.10.2020. do 30.11.2020. godine, te je i Odlukom kojom se utvrđuju postupci i dinamika gotovinskih isplata u fiskalnoj 2020. godini bilo nužno obuhvatiti i zahtjeve za verifikaciju podnesene u ovom razdoblju.

Inače, Zakonom o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH je propisano da se, nakon verifikacije, isplaćuje maksimalan gotovinski iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos potraživanja do 1.000 KM.

BHRT