Search
Close this search box.

Usvojen budžet Općine Jajce iznosu od 28,4 miliona maraka

Podijeli članak:

Minule sedmice održana je 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce. O 16 tačaka Dnevnog reda izjašnjavala su se 22 prisutna vijećnika. Sve predložene tačke dobile su potrebnu većinu.

Jednoglasno su usvojeni zapisnik sa 18. redovne sjednice OV Jajce, Zaključak o prihvaćanju Nacrta izmjena i dopuna urbanističkog projekta SRC „Mračaj“ Jajce i Zaključak o davanju saglasnosti za pristupanje Sporazumu gradonačelnika – Evropa za Intenziviranje aktivnosti za pravedniju, klimatski neutralnu Evropu.

Budžet/proračun Općine Jajce za 2024. godinu iznosi 28.408.660,00 KM. Potvrdili su to vijećnici OV Jajce na svojoj 20. redovnoj sjednici. Sa 15 glasova za, 5 protiv i 2 suzdržana usvojene su Odluka o budžetu/proračunu Općine Jajce za 2024. godinu i Odluka o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Jajce za 2024. godinu.

Jednoglasno, vijećnici su, nakon što su video linkom predstavnici IPSA Instituta prezentirali izmjene u projektu, usvojili Zaključak o prihvaćanju Nacrta izmjena i dopuna Urbanističkog projekta SRC „Mračaj“ Jajce kao dobar temelj za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta SRC „Mračaj“ Jajce. Izmjene se dijelom odnose na položaj glavnog stadiona planiranog po UEFA standardima i pomoćnog stadiona sa atletskom stazom i teniskim terenima na desnoj strani rijeke Plive i novi sadržaj – hotelski kompleks sa bazenima na lijevoj strani rijeke Plive, te kružni tok koji sada sa mostom preko Plive čini cjelinu SRC „Mračaj“. Zaključkom se zadužuje Služba urbanizma/graditeljstva Općine Jajce da provede javnu raspravu o usvojenom Nacrtu.

Uz korekciju nadležnoj službi da u program uvrsti još dvije gradske ulice, sa 16 glasova za, 1 protiv i 4 suzdržana usvojen je Programa usluge zajedničke komunalne potrošnje u 2024. godini koje se povjeravaju JKP „Čistoća i zelenilo“ ukupne vrijednosti od 588.219,44 KM.

Općinsko vijeće je sa 18 glasova za, 1 suzdržanim i 2 protiv donijelo zaključak o davanju saglasnosti na Plan održavanja, zaštite, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih cesta Općine Jajce za 2024. godinu uz amandmane predlagača. Godišnjim planom i programom održavanja, zaštite, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih lokalnih puteva na području općine Jajce za 2024. godinu planirana sredstva iznose 6.150.000 KM.

Većinom glasova usvojen je operativni budžetski/proračunski kalendar za izradu i donošenje budžeta/proračuna Općine Jajce za 2025. godinu i dokument okvirnog Budžeta/Proračuna za period 2025-2027. godina.

Općinsko vijeće usvojilo je zaključak o prihvaćanju inicijativa Ivice Jezerčića i Maria i Josipa Deljka za izmjenu i dopunu Regulacijskog plana Centar II – Jajce i Zaključak za izmjenu i dopunu Regulacijskog plana „Volijak“ u Jajcu.

Usvojena je i odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju lokalnog puta Barevo-Mlinarice-Vlasinje, na osnovu koje se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji nekretnina na ovom lokalitetu. Utvrđivanje javnog interesa opravdano je obzirom da se radi o lokalnom putu od javnog interesa za stanovništvo naselja Barevo i Vlasinje, a izgradnjom istog poboljšat će se komunikacijska veza navedenih naselja.

Zeleno svjetlo Vijeća dobila je i Odluka o davanju na korištenje dijela zemljišta na k.č. 1673/13 K.O. Jajce I upisane PI 1786 u vlasništvu Općine Jajce – za postavljanje reciklomata. Usvojenom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja na korištenje dijela zemljišta u vlasništvu Općine Jajce Uredu za evropske integracije SBK/KSB za potrebe postavljanja reciklomata u svrhu realizacije projekta RECIRCLE.

Jednoglasno je usvojen zaključak o davanju saglasnosti za pristupanje „Sporazum gradonačelnika-Evropa“, Intenziviranje aktivnosti za pravedniju, klimatski neutralnu Evropu. Zaključkom se daje ovlaštenje općinskom načelniku da potpiše Sporazum gradonačelnika – Evropa koji će biti postavljen na platformu Povelje Gradonačelnika. Potpisivanje Sporazuma je jedan od važnih koraka u implementaciji SECAP-a.

Vijećnici Općinskog vijeća Jajce, na svojoj 20-toj redovnoj sjednici, većinom glasova, donijeli su Zaključak o ispravci greške u Rješenju broj:03-475-364-122 od 27.06.1980. godine, Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog pravobraniteljstva/pravobranilaštva Jajce broj:Jp-37/23 od 23.11.2023. godine i usvojili Odluku o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama u organima uprave Općine Jajce.

Sa 18 glasova za, 1 protiv i 3 suzdržana Općinsko vijeće Jajce donijelo je rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava grant za sport za 2024. godinu. Usvojenim rješenjem u Komisiju su imenovani: Denis Zjajo, Salih Keljalić, Anto Lukić i Anto Žunić.

 

 

(Općina Jajce)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

Vremena je sve manje, a nadležni u BiH nisu preduzeli sve mjere koje im...

Uprkos teškim ekonomskim vremenima, u Bosni i Hercegovini ipak postoje brojni svijetli primjeri uspješnih...

Jedan se čovjek iz sela kod Vareša sprijateljio s divljom životinjom koju očito redovito...

Heste li ikada čuli da muškarac i žena nisu htjeli doći na vlastito vjenčanje?

Struja skuplja, ali po blokovima i različitim tarifama. Aniliziramo: ko će i koliko plaćati?...

Оsim okupljanja predstavnika svih Sindikalnih organizacija zdravstva iz Republike Sprske, ranije su u štrajku...