UN Women: I dalje neprofesionalan pristup izvještavanju o nasilju nad ženama u BiH

U Bosni i Hercegovini je i dalje prisutan neprofesionalan pristup u izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju, a vidljivi su i alarmantni primjeri senzacionalizma prilikom izvještavanja o ovoj temi, saopšteno je iz ureda UN Women u Sarajevu.

Iz UN Women navode da je treće po redu istraživanje o medijskom izvještavanju o nasilju nad ženama u BiH za prvu polovinu 2020. godine pokazalo da su “neprofesionalan pristup i negativne prakse u izvještavanju o ovoj temi i dalje prisutni, ali da napretka ima.”

“U odnosu na prvo ovakvo istraživanje, koje je u BiH provedeno 2016. godine, primjetan je napredak u izvještavanju o ostalim formama nasilja nad ženama pored fizičkog nasilja, poput seksualnog ili ekonomskog nasilja. Pomaci se također mogu uočiti u poštivanju zaštite identiteta preživjelih, pogotovo maloljetnih osoba, no i dalje su vidljivi alarmantni primjeri senzacionalizma i izvještavanja u stilu tabloidnog novinarstva”, navodi se u saopštenju.

UN Women BiH je, uz finansijsku podršku Švedske, i u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo, uspješno proveo projekat “Jačanje uloge lokalnih medija u prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH”.

“Odgovorno izvještavanje medija ključno je u prevenciji nasilja i eliminaciji štetnih stereotipa koji utječu na nasilje na ženama i djevojčicama”, navode iz UN Women BiH, naglašavajući ulogu medija u izvještavanju o nasilju nad ženama tokom pandemije koronavirusa.

U cilju osnaživanja uloge medija u sprečavanju nasilja nad ženama, UN Women radi na jačanju kapaciteta medijskih stručnjaka za odgovorno i kontinuirano izvještavanje o ovoj temi tokom cijele godine.

“Nasilje u porodici je javni, a ne privatni problem. Lokalni mediji imaju ključnu ulogu jer mogu pružiti informacije o tome kako možemo potražiti pomoć za sebe, za članove porodice, putem socijalnih radnika i ostalih servisa podrške koji postoje u zajednici. Lokalno novinarstvo je presudno u obračunavanju sa stereotipima, jer nam pomaže da se uključimo i progovorimo o iskustvima”, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

Johanna Stromquist, ambasadorica Švedske u BiH izjavila je da postoje brojni izvještaji o povećanju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici tokom pandemije.

“Ne smijemo ostaviti na cjedilu najranjivije dok se borimo sa krizom. Znamo da toksični rodni stereotipi doprinose rodno zasnovanom nasilju. Stoga mediji imaju ključnu ulogu u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja. Mijenjajući način izvještavanja o događajima u društvu, oni mogu promijeniti percepcije”, poručila je Stromquist.

U okviru kampanje pokrenuta je i inicijativa za odgovorno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju, koju je podržalo i potpisalo 56 medijskih stručnjaka koji se zalažu za odgovorno i profesionalno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju nad ženama i djevojčicama.

BHRT