UN: Više od pola miliona djece u Siriji pati od hronične pothranjenosti

Ujedinjene nacije (UN) objavile su da je 12,4 miliona ljudi u Siriji imalo poteškoća s pristupom sigurnoj hrani u dovoljnim količinama, te da je petero djece umrlo u posljednja dva mjeseca na sjeverozapadu zemlje zbog pothranjenosti.

Obavještavajući Vijeće sigurnosti UN-a o humanitarnoj situaciji u Siriji, pomoćnik generalnog sekretara UN-a za humanitarna pitanja Mark Lowcock rekao je da ljudi u Siriji imaju poteškoća u pristupu hrani zbog porasta cijena hrane za 200 posto.

Navodeći da su se milioni Sirijaca zaduživali da bi preživjeli, prodali imovinu, a porodice su jele manje da bi prehranile djecu, Lowcock je rekao da su djeca morala raditi umjesto da idu u školu da bi zaradila novac.

Kako je kazao, više od pola miliona djece pati od hronične pothranjenosti.

Navodeći da je 60 posto stanovništva u Siriji, 12,4 miliona, imalo poteškoća s pristupom pouzdanoj hrani, Lowcock je izjavio da je u posljednja dva mjeseca petero djece umrlo zbog pothranjenosti na sjeverozapadu zemlje.

Lowcock je naglasio da je svako treće dijete na sjeverozapadu i sjeveroistoku Sirije zaostalo u razvoju zbog pothranjenosti.

BHRT