Ujić-Platzer: Situacija sa migrantima najsloženija u KS i USK

Direktor Službe za poslove sa strancima (SPS) Slobodan Ujić primio je u nastupnu posjetu komandanta EUFOR-a, generalmajora Alexandera Platzera.

Ujić je upoznao generalmajora Platzera i njegove saradnike o nadležnostima i aktivnostima Službe, izazovima s kojima se suočava, naročito kada je riječ o nedostatku kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnoj situaciji po pitanju povećanog priliva migranata u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom istaknuto je da je najsloženija situacija u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu, gdje se nalaze privremeni prihvatni centri u kojima trenutno boravi oko 6.000 migranata.

Generalmajor Platzer naglasio je da su migracije globalni problem s kojim se suočava i Bosna i Hercegovina, te je istakao ulogu i značaj Službe za poslove sa strancima u borbi protiv ilegalnih migracija.

Ujić se zahvalio generalmajoru Platzeru i njegovim najbližim saradnicima na posjeti Službi za poslove sa strancima, čestitao mu na izboru za komandata misije EUFOR-a u Bosni i Herecgovini i izrazio uvjerenje da će dobra saradnja Službe za poslove sa strancima i EUFOR-a i dalje nastaviti.

BHRT