U Livnu predstavljen projekat “Južna interkonekcija”

Sastanak o temi “Južna interkonekcija plinovoda” održan je u zgradi Vlade Kantona 10 u Livnu, a prisutnima je tom prilikom predstavljen projekat “Južna interkonekcija”, hronološke faze razvoja i faza u kojoj se trenutno nalazi.

Tom prilikom direktor tvrtke BH-Gas d.o.o. Jasmin Salkić je istakao kako “Južna interkonekcija” predstavlja strateški projekat Vlade FBiH, jer će se saradnjom i povezivanjem na plinovodnu mrežu iz Republike Hrvatske (RH) omogućiti sigurnost snabdijevanja krajnjeg korisnika.

Direktor projekta USAID EPA Mak Kamenica upoznao je prisutne s aktivnostima USAID-a u projektu “Južne interkonekcije” kroz financiranje Studije uticaja na okoliš i društvo te pripremu posebnog Zakona o ovom projektu. Istakao je kako će “Južna interkonekcija” omogućiti sigurno snabdijevanje plinom na prostoru FBiH.

Takođe je naglašena i iskazana neosporna spremnost djelovanja i pomoći jedinicama lokalne samouprave i Vladi Kantona 10 pri kasnijim distributivnim fazama implementacije projekta Južne interkonekcije.

Ovaj projekt nastavak je na postojeću plinovodnu mrežu u RH, koja za cilj ima proširenje magistralne mreže plinovoda na relaciji Zagvozd-Imotski-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Novi Travnik s odvojkom za Mostar u dužini od 53 kilometra.

Plinovod će na teritoriji BiH ukupno biti dugačak 168,54 kilometra, a projekat je vrijedan preko 100 milijuna evra.

Konstruktivnom i argumentovanom raspravom jednoglasni zaključak sa sastanka predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti s područja Kantona 10 je da daju punu potporu projektu “Južne interkonekcije”, kao jednom od glavnih preduslova strateške energetske nezavisnosti Federacije BiH.

Budući da trasa budućeg plinovoda dijelom prolazi i kroz prostor Kantona 10, na sastanku je razmatrano i zaključkom usvojeno kako će poslanici u Parlamentu FBiH amandmanski djelovati prema Vladi FBiH na prijedlog zakona o Južnoj interkonekciji, kako bi se pored već navedenog odvojka za Mostar uvrstio odvojak i proširenje magistralne mreže plinovoda prema gradu Livnu.

Predstavnici BH-Gas-a d.o.o. i USAID EPA složili su se s tom idejom, te naglasili kako je potrebno u što kraćem vremenskom periodu pronaći formalno-pravno rješenje za mogućnost odvojka plinovoda prema Livnu s mogućnošću, ako u kasnijem vremenskom periodu bude zanimanja i potrebe, proširenja istoga prema područjima opština Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo.

Inače, sastanku su prisustvovali predsjednik Vlade Kantona 10 Ivan Vukadin, predstavnici resornog kantonalnog Ministarstva privrede, direktor kompanije BH-Gas d.o.o. Jasmin Salkić, direktor projekta USAID EPA Mak Kamenica, predsjedavajući Skupštine Kantona 10 Jozo Ćosić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ante Baković, Petar Galić i Boro Krišto, delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH Ivan Ivić, Stipan Šarac i Jasenko Tufekčić, gradonačelnik Livna Darko Čondrić, načelnik Tomislavgrada Ivan Buntić i načelnik Kupresa Zdravko Mioč.

BHRT