Search
Close this search box.

U BiH se ne može ući u trag ni novcu od taksi za strance?!

Podijeli članak:

Prihodi od taksi za prijave boravka stranaca u BiH, koji nisu zanemarivi, i iznose na godišnjem nivou više stotina hiljada maraka, nisu prikazani na jednom mjestu niti su sravnjeni. Odnosno, trenutno ne postoji jedinstven podatak o tome koliko oni iznose.

Naime, državni revizori su češljajući dokumentaciju Službe za strance BiH ustanovili da još uvijek nije riješen problem sravnjenja naplate takse za prijave boravka stranaca koji se vrše u policijskim stanicama, za šta se podaci različito prikazuju u mjesečnim izvještajima terenskih centara.

Sravnjenje prihoda

Tokom godine nije vršeno redovno usaglašavanje prihoda evidentiranih u Glavnoj knjizi trezora sa podacima iz pomoćne evidencije (koja se sačinjava na osnovu mjesečnih izvještaja iz terenskih centara), što je obaveza propisana Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH, istaknuli su revizori.

Poteškoće oko sravnjenja prihoda Služba obrazlaže činjenicom da ne postoje tehničke mogućnosti za jednostavne provjere o uplatama i sravnjenju prihoda u glavnoj knjizi trezora, jer stranci dokaze o uplatama dostavljaju u 16 terenskih centara Službe i u policijske stanice u svakoj opštini u BiH (prevelika disperzija), a iste se knjiže u Glavnu knjigu Službe bez obzira kome i gdje je dostavljen dokaz o uplati. Ima međutim i drugih problema koje su ustanovili revizori.

-U Glavnoj knjizi iskazani su prihodi od ličnih karata stranaca, putnih listova i viza za strance u iznosu od 49.017 KM. Prema prezentovanim podacima, za radnje po osnovu kojih su naplaćeni ovi prihodi nadležne su druge institucije poput IDDEEA-e, a Služba još uvijek nema podatke o izdatim dokumentima za koje je naplaćena taksa – jedan je od nalaza revizora.

Šta kažu u Ministarstvu?

Dodali su da se Služba su prethodnom periodu obraćala Ministarstvu finansija i trezora BiH sa zahtjevom za izmjenu šifre budžetske organizacije u Naredbi o uplatnom računu za uplatu sredstava za administrativne takse u korist budžetske organizacije IDDEEA.

Ministarsvo finansija i trezora BiH je dalo odgovor da ukoliko postoji saglasnost između IDDEEA i Službe, potrebno je da IDDEEA dostavi Aneks Memoranduma o razmjeni podataka, a na osnovu tog zahtjeva će Ministarstvo finansija i trezora BiH objaviti izmjenu Naredbe o uplatnim računima. Međutim, Služba po ovom pitanju nije poduzimala aktivnosti u 2022. godini i to zbog odlaska u penziju službenika koji su bili najvećim dijelom uključeni u ove aktivnosti.

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka