Turska pokrenula program registracije vakcinisanja za zaposlene u turizmu

Turska je najavila da pokreće program registracije vakcinisanja za zaposlene u turizmu u koordinaciji s Ministarstvom kulture i turizma, Ministarstvom zdravlja i Turskom agencijom za promociju i razvoj turizma (TGA).

Pokrenut je u okviru “Programa certificiranja sigurnog turizma” kako bi poželjeli dobrodošlicu međunarodnim putnicima za predstojeću turističku sezonu i osigurali zdravlje i sigurnosti zaposlenih u turizmu te svojih gostiju koji su i dalje je njen najveći prioritet.

Od pokretanja programa certificiranja sigurnog turizma u junu 2020. godine, Turska slijedi stroge upute za zdravlje i sigurnost te poduzima sve potrebne korake kako bi osigurala da i dalje bude sigurna.

Nakon otvaranja turističke sezone, Ministarstvo kulture i turizma započelo je rad na uključivanju zaposlenih u turističkom sektoru u program vakcinacije kako bi osiguralo da turističke usluge u zemlji ostanu otvorene tokom cijele godine.

Program vakcinisanja pažljivo će se provoditi u koordinaciji s Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom rada. U okviru programa, vakcinisat će se prije svega zaposlenici smještajnih kapaciteta, restorana, turističkih agencija i turistički vodiči, registrovani u okviru ‘Programa certificiranja sig urnog turizma’.

U zajedničkoj saradnji Ministarstvo kulture i turizma i Ministarstvo zdravlja nedavno su pokrenuli platformu na kojoj turistički objekti mogu prijaviti svoje uposlenike za vakcinaciju. Platforma pokriva sve ključne predstavnike turističke industrije u okviru Programa certificiranja sigurnog turizma, uključujući smještajne kapacitete, ugostiteljske objekte, turistička i transfer vozila i turističke vodiče. Službeni predstavnici turističkih objekata moći će da prijave svoje trenutne uposlenike.

Kao dio kontinuiranih napora u borbi protiv COVID-19 i daljnjem jačanju pozicije kao jedne od najsigurnijih svjetskih destinacija, Turska nastavlja ulagati u “Program certificiranja sigurnog turizma”, koji je jedan od prvih i najuspješnijih primjera na svijetu u ovoj oblasti. Država je proširila opseg prakse i učinila ga obaveznim za smještajne kapacitete sa 30 ili više soba.

Do sada je certificirano više od 8.000 objekata. Kako zemlja očekuje brz oporavak u vidu turističkih posjeta, turistička radna snaga ima prioritet i prva će biti vakcinisana. Turska poduzima sve aktivnosti kako bi osigurala da i dalje bude zdrava i sigurna turistička destinacija u 2021. godini i da će biti jedan od najboljih izbora kao opcija sigurnog putovanja za putnike na međunarodnom nivou.

Turska je provela “Program sigurnog turizma” za turističku sezonu 2020. godine. Brzo su ga usvojili svi ključni akteri u turističkom sektoru, definira niz mjera koje se moraju poduzeti u širokom spektru povezanih sektora, saopćeno je iz TGA.

BHRT