Transparency International predstavlja registar nosilaca javnih funkcija

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) predstavit će danas u Sarajevu prvi registar nosilaca javnih funkcija, koji obuhvata podatke o 763 izabrana funkcionera na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.

Cilj registra je upoznati javnost sa podacima o tome koliko javnih funkcionera u BiH trenutno obavlja po dvije i više funkcija u javnom sektoru, kako bi se pratile njihove aktivnosti i identifikovali potencijalni slučajevi sukoba interesa.

Pomenute aktivnosti TI BiH sprovodi u okviru projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” u saradnji sa partnerskim organizacijama Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centrom za razvoj medija i analize (CRMA).

Finansijsku podršku za projekat omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

BHRT