Tegeltija: Ostavka je napisana i čeka da bude predata na protokol

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija rekao je na početku sjednice VSTS-a da je njegova ostavka izvjesna, da je napisana i da čeka da bude predata na protokol.

[embedded content]

On je naglasio da je to tehnička stvar, ali da bi trebalo da se definiše kako da se organizuju sjednice VSTS-a, jer potpredsjednici nemaju samostalnost i njegovom ostavkom prestaje i njihov mandat.

Napomenuo je da nakon njegove ostavke treba da se desi izbor novih članova i izbor rukovodstva VSTS-a.

Tegeltija je podsjetio da je ranije pozvao neke članove da podnesu ostavke i da je na njima da odluče o tome šta će učiniti.

“Vi me obavijestite kada želite da podnesem ostavku. O ostavci i razlozima sam dovoljno rekao i ništa se u međuvremenu nije promijenilo što bi me u tome razuvjerilo”, rekao je Tegeltija obraćajući se članovima Savjeta.

On je pozvao kolege da javno kažu da li je ikoga od njih na bilo šta prinuđivao da učini, a što nije u skladu sa zakonom.

“Imamo situaciju koja je teška i u kojoj će puno zavisiti ne samo od nas nego i od ukupnog ambijenta u kome živimo. Kako bilo koji građanin da očekuje pravičan postupak, ako se odluke donose na bazi pritisaka, percepcije i sugestije van institucija. Kako dalje da radite – na vama je, ali pravni sistem treba da funkcioniše na pravnim, a ne percepcijskim osnovama”, poručio je Tegeltija.

Tegeltija je najavio da nakon sjednice ide na godišnji odmor i zamolio kolege da ga obavijeste kada da ostavku preda u Sekretarijat Savjeta.

Nakon obraćanja je napustio sjednicu, a predsjedavanje je preuzela Sanela Goršanović Butigan.

Članovi VSTS-a raspravljaju o tome da li Tegeltija formalno ostavku treba da preda odmah ili treba sačekati sredinu februara kada bi trebali da se izaberu i novi članavi ove institucije i predsjednik i dva predsjednika.

BHRT