Search
Close this search box.

Sudije mogu “raditi” do 48. godine, kada automatski prestaju, kakvu izjavu moraju potpisati, šta ako..?

Podijeli članak:

U Članu 42. govori se o obavezama sudija, te je određen broj utakmica koje arbitri moraju “odraditi” ako žele ostati na listama.

– Sudija je dužan da sudi utakmicu za koju ga odredi mjerodavni organ.

Sudija koji sudi utakmicu bez odobrenja nadležnog Komiteta za sudije i suđenje, kao i posmatrač suđenja, delegat te ostali sportski radnici koji uopće budu sudili utakmicu bilo kakvog karaktera, bit će suspendovani i proslijeđeni nadležnoj disciplinskoj komisiji.

Sudija koji se nalazi na odgovarajućoj listi saveznog stepena takmičenja, u toku jedne takmičarske godine, mora da sudi najmanje sedam kontrolisanih i ocjenjenih prvenstvenih ili KUP utakmica, da bi se mogao rangirati na listi uspješnosti. Sudije koji nisu rangirani automatski se skidaju sa liste – piše u Članu 42.
Komitet za sudije i suđenje obavezan je sudiju skinuti s liste iz slijedećih razloga: ako dobije dvije nezadovoljavajuće ocjene u suđenju (ocjena 7,4 i niža) i ako bude kažnjen zbog disciplinskih prekršaja više od šest mjeseci.

Definisano je i kako se može postati sudija sa FIFA značkom, odnosno kako se oduzima ova značka.

– U skladu sa FIFA Pravilnikom, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine, Komitet za sudije i suđenje FSBiH, usvaja listu kandidata za međunarodne sudije za narednu kalendarsku godinu. Na listu međunarodnih sudija može se staviti sudija I kategorije koji ispunjava uvjete u skladu sa FIFA propisima.
Osim kvalitetnog suđenja, sportskog ponašanja i pridržavanja propisa, sudije moraju zadovoljiti: na provjeri teoretskog znanja, tjelesne pripremljenosti, ljekarskog pregleda u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenom FSBiH i poznavanja engleskog jezika stepena kojeg traži FIFA/UEFA.
Navedene provjere ne mogu biti starije od šest mjeseci u odnosu na termin kada se prijedlog dostavlja FIFA-i.
Umjesto FIFA sudije koji u roku od četiri takmičarske godine ne napreduje iz kategorije u višu kategoriju ili iz više spadne u početnu kategoriju, predlaže se novi kandidat koji je po procjeni Komiteta za sudije u datom momentu perspektivniji – navodi se u Članu 60. Pravilnika o sudijama i suđenju FSBiH.
Sudija automatski prestaje suditi u sljedećim slučajevima:
a) po isteku takmičarske godine u kojoj je navršio 48 godina života,
b) podnošenjem ostavke,
c) na osnovu pravosnažne presude suda kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dužu od tri mjeseca,
d) u slučaju izricanja sankcije isključenja iz fudbalske organizacije ili donošenja pravosnažne odluke disciplinskog organa FSBiH za period više od šest mjeseci za djela koja su suprotna Etičkom kodeksu FSBiH, u slučaju da nije brisan iz Registra disciplinskih kazni FSBiH,
e) bolest ili povreda trajne prirode,
f) smrću.

Član 73. definiše situacije ukoliko sudija dobije više novca nego što je predviđeno troškovnikom:

– Sudija koji naplati veće troškove ili naknadu nego što ima pravo po troškovniku učinio je povredu Disciplinskog pravilnika FSBiH i obavezan je da uvećane troškove vrati klubu od kojeg ih je naplatio, a podliježe i disciplinskoj odgovornosti.

Iz FSBiH su najavili da će od naredne sezone u Premijer ligi BiH biti uveden VAR sistem, a u novom Pravilniku VAR se spominje samo jednom.

– Za svaku utakmicu određuje se sudija, dva asistenta sudije, četvrti sudija kao i dodatne sudije (5 i 6), ili VAR sudije, gdje to predviđaju Propozicije takmičenja – navodi se u Članu 50.

Kompletan Pravilnik o sudijama i suđenju FSBiH možete pogledati ovdje.

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

Katastrofa za Srbiju i BiH! Nadali smo se da ćemo ipak gledati rukometaše srpskog i...

Nekadašnji hrvatski košarkaš Damjan Rudež, koji je od 2014. do 2017. godine nastupao u...

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je danas rezolucijuo Srebrenici.

Uprkos brojnim upozorenjima nadležnih institucija iz godine u godinu o tome šta se sve...

Nova studija je otkrila da navike spavanja mogu biti rani znak potencijalnog lupusa.

Proizvodnja cigareta nekada je zahtijevala tehnologiju koja je bila smještena samo u velikim fabrikama....