Studentske stipendije Općine Jajce za akademsku 2020/21. godini

Općina Jajce raspisala je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ili drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/21. godini, a studiraju na visokoškolskim državnim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine i imaju prebivalište na području općine

Pravo prijave na konkursu imaju redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija, državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom boravka studenta i roditelja na teritoriji Općine, prvi put upisani na godinu studija, nisu stariji od 21. godinu kada upisuje prvu godinu studija i nisu stariji od 26. godina za ostale godine studija.

Pravo prijave na konkurs nemaju studenti apsolventi, studenti koji u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu godinu studija, vanredni studenti, studenti koji primaju stipendiju drugog pravnog lica ili institucije i studenti čija su mjesečna primanja-prihodi po članu porodice studenta veća od 70% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH u prethodnoj godini, osim kandidata iz člana 8. tačka 1. podtačka 1.1. Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce. Stipendije se dodjeljuju za deset (10) mjeseci akademske 2020/21. godine u mjsečim iznosima po 100,00 KM.

Prijavu na Javni poziv za dodjelu stipendije u akademskoj 2020/21. godini kandidati predaju na šalter sali Općine Jajce, neposredno ili putem pošte na adresu: Općina Jajce, Komisija za dodjelu stipendija, sa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu stipendija-ne otvarati”, Nikole Šopa bb, 70101 Jajce.

Konkurs je otvoren do 26. februara 2021. godine, a za više detalja možete pogledati Javni poziv Općine Jajce za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2020/21. godinu.

 

(stipendije.ba)