Stav kluba vijećnika Saveza SDA, SBiH, A-SDA o nacrtu izmjena i dopuna prostornog plana SBK

U nastavku vam donosimo stav kluba vijećnika Saveza SDA, SBiH, A-SDA o nacrtu izmjena i dopuna prostornog plana SBK/KSB 2005- 2025. godine:

Poštovani,

uprkos brojnim pokušajima Saveza SDA, SBiH, A-SDA na konstituisanju Općinskog vijeća, u potpunosti svjesni uloge i važnosti postojanja ovog predstavničkog tijela čija zadaća je razmatranje i donošenje niza odluka i projekata značajnih za cjelokupni prostor naše općine i stanovništva grada Jajca, žalosti na činjenica da ovo tijelo još nije konstituisano.

Uvažavajući činjenicu da je prostorno planiranje izraz svjesnog nastojanja za uređenjem prostora i ima za cilj postizanje najboljeg mogućeg, ili najmanje lošeg načina korištenja i očuvanja prostora, koristimo priliku da vas, u nedostatku konstituisanog Općinskog vijeća Jajce, upoznamo sa stavom Kluba vijećnika Saveza SDA, SBiH, A-SDA po ovom veoma važnom pitanju, između ostalog, i za našu općinu.

  • Klub vijećnika Saveza SDA, SBiH, A-SDA je uvijek podržavao, podržava i podržavaće većinsku volju svojih građana. Njihovi argumentovani i opravdani zahtjevi, stavovi i mišljenja nama su putokaz i smjernice u kom pravcu i na koji način Jajce učiniti boljim mjestom za život svih njenih građana,
  • Klub vijećnika Saveza SDA, SBiH, A-SDA se protivi i energično suprostavlja izgradnji MHE (mini hidroelektrana) na rijeci Plivi, ali i izgradnji HE na rijeci Vrbas (prostor općine Jajce) te zahtjevamo brisanje iz prostornog plana svih takvih (novih) objekata izuzev onih za koje je već izdata saglasnost i započeta izgradnja,
  • Klub vijećnika Saveza SDA- SBiH, A-SDA se zalaže za izgradnju brze ceste trasom koja je ocijenejna kao najbolja, najefikasnija i najrentabilnija, a koje je općinsko vijeće Jajce u prethodnom mandatu jednoglasno usvojilo,
  • Klub vijećnika Saveza SDA- SBiH, A-SDA podržava i sve ostale prijedloge iznesene na javnoj raspravi održanoj dana 16.03.2021. godine u prostorijama općine Jajce, i one dostavljene u pisanoj ormi na vašu adresu.

S poštovanjem!