SMBiH utvrdio prijedlog sporazuma sa Turskom o saradnji u infrastrukturnim projektima

Savjet ministara BiH (SMBiH) utvrdio je danas na vanrednoj sjednici prijedlog sporazuma sa Vladom Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima, čiji je cilj konkretizacija daljih aktivnosti na realizaciji infrastrukturnih projekata u BiH, posebno izgradnje auto-puta/brze saobraćajnice Sarajevo-Beograd-Sarajevo.

Saradnja uključuje pružanje povoljnih uslova za finansiranje i sprovođenje projekta, izvođenje radova i pružanje tehničke pomoći stručnjaka specijalizovanih za obuku osoblja, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Poseban fokus se stavlja na pronalaženje mogućnosti finansiranja posredstvom turskih banaka ili međunarodnih kreditnih institucija prioritetnog projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice auto-puta Sarajevo-Žepče-Tuzla-Bijeljina-Kuzmin i dionice brze saobraćajnice Sarajevo-Pale-Rogatica-Višegrad-Vardište, sa konekcijom za Goražde na dionici Pale-Prača-Hrenovica.

Prijedlog sporazuma utvrđen je na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta.

Uz prijedlog sporazuma, utvrđene su i osnove za njegovo zaključivanje.

Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara će prijedlog sporazuma dostaviti Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika Sporazuma bude određen ministar komunikacija i transporta.

Pripreme za 5. sastanak Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH

Savjet ministara usvojio je informaciju o održavanju petog sastanka Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH, 22. marta, koju je pripremila Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH.

U vezi sa tim usvojen je dokument za diskusiju i data je saglasnost na prijedlog delegacije BiH za peti sastanak Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH.

Predsjedavajući delegacije BiH na video-konferenciji Adnan Husić iz Ministarstva civilnih poslova BiH zadužen je da bude na raspolaganju medijima za pitanja u vezi sa sastankom.

Savjet ministara zadužio je DEI BiH da, u saradnji sa nadležnim institucijama u BiH, sprovede sve pripremne radnje za peti sastanak Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH i da dostavi informaciju o njegovom održavanju.

Savjet ministara BiH je dao saglasnost za organizovanje glasanja bugarskih državljana u prostorijama Ambasade Republike Bugarske u Sarajevu, 4. aprila, od 7.00 do 20.00 časova.

Glasanje državljana Republike Bugarske koji borave na teritoriji BiH biće organizovano povodom održavanja izbora za Narodnu skupštinu Republike Bugarske, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

BHRT