Slučaj Halaba: Ne širite neistine i mržnju prema drugima

Na redakcijski mail dobili demant na članak od Organizacije šehida i poginulih boraca općine Jajce pod naslovom “Smajo Nuhanović: Da li je Halaba dobio otkaz samo što je Bošnjak“, koji je objavljen 16.2.2021. godine na našem portalu.

U nastavku pročitajte demant:

-U svojoj objavi “Tekst saopštenja” a koje je prenio portal “Jajce Online” iznijeli ste niz netočnih i lažnih informacija vezanih za otkaz koji je dobio gosp. Senahid Halaba, te pokušali sve uviti u nacionalnu netrpeljivost, što apsolutno nije istina, i nema veze s činjenicama, koje su sljedeće:

Po zaključku Vlade Kantona SBK/KSB broj. 01-05887/20193-13 sve kantonalne institucije trebaju provesti reviziju diploma-obrazovnih isprava do 31.12.2020.g te je po istom postupljeno i sve diplome uposlenih poslate na reviziju.

Od JU “Građevinska škola Banja Luka” dobili smo dopis broj 1063-1/20 u kojem stoji, citiram: “Uvidom u knjigu za vanredne učenike srednjih stručnih škola, sveska broj 24 koja se vodi od matičnog broja 1 do broja 95, utvrđeno je da nema podataka da je izdata diploma o položenom završnom ispitu djelovodni broj1-8-3/2010 od 23.01.2010.g na ime Senahid (Rasim) Halaba rođen 23.1.1984.godine, u Šibenica, opština Jajce.

Pečat na spornoj diplomi nije pečat Javne ustanove Građevinska škola Banjaluka.

U potpisu direktora navedeno je lice Mirko Čikić. Lice pod imenom Mirko Čikić nikada nije bilo zaposleno u Građevinskoj školi i nije obavljalo funkciju direktora škole.”

Od PU Jajce dobili smo dopis broj 02/5-2-04-2-549/20 MB u kojem nas obavještavaju da su zaprimili akt SKP PU Banja Luka u kojem je navedeno da je od strane JU “Građevinska škola” Banja Luka izvršena provjera diplome na ime Senahid Halaba te su došli do saznanja da je navedena diploma krivotvorena, te shodno navedenom da dostavimo Ugovor o radu zaključen s imenovanim, te spornu Diplomu.

Sa spornom diplomom gosp. Senahid Halaba sklopio je ugovor o radu sa “Općom bolnicom Jajce” u kojem se obvezuje obavljati poslove rukovatelja centralnog grijanja i portira. U Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Jajce, rukovatelj centralnog grijanja treba imati završenu srednju strukovnu školu, a plaća se obračunava po zanimanju III skupine, odnosno KV djelatnici, a u skladu s kolektivnim ugovorom, po čemu se vrednovao i rad gos. Halabe.

Na sjednici povjerenstva za disciplinsku i materijalnu odgovornost radnika, (na kojoj je bio prisutan i gosp. Halaba, i imao je priliku na adekvatnu obranu) utvrđeno je da je Ugovor o radu sklopljen na osnovu krivotvorene diplome, po osnovu koje je gosp. Halaba bio plaćen.

To je je teža povreda radne obaveze po članku 5 stavak 14 Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika, te je data preporuka ravnatelju da gosp. Halabi otkaže ugovor o radu.

To su činjenice kojih se držalo i povjerenstvo i ravnatelj, ne priče rekla-kazala, te Vas molim da ne širite neistine i potičete mržnju prema drugima.

 

S poštovanjem!

 

Ravnatelj Opće bolnice Jajce dr.med. S. Jezerčić, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

 

 

(Jajce Online)