Skupština KS usvojila Rezoluciju o suzbijanju seksualnog uznemiravanja

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Rezoluciju o prevenciji i suzbijanju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Kantonu Sarajevo koju je predložio Klub zastupnika Naše stranke, odnosno Vildana Bešlija, Neira Dizdarević i Vibor Handžić.

U Rezoluciji se ističe da je seksualno uznemiravanje i nasilje jedan od najčešćih oblika spolno orijentisanog nasilja, koje se najlakše toleriše i za koji zakonodavstavo nema adekvatan mehanizam sankcionisanja.

Kako je navedeno, to obuhvata neželjena spolna ponašanja koja nužno ne uključuju fizički dodir, a osobu dovode u neugodan i ponižavajući položaj te izazivaju osjećaj srama.

“Ključni aspekt ovog vida uznemiravanja i nasilja je moć, jer ga često provodi osoba koja je na moćnijoj poziciji od osobe nad kojom se ono provodi, što dovodi do situacije da se seksualno uznemiravanje, to jeste ucjenjivanje legitimira kao alat za ispoljavanje moći i uticaja. Seksualno uznemiravanje se nerijetko tretira kao trivijalan problem koji se s lakoćom može izbjeći i zaustaviti, što najčešće nije tačno”, istaknuto je u Rezoluciji.

Klub zastupnika Naše stranke smatra da Vlada Kantona Sarajevo, u saradnji s ekspertima iz relevantnih polja, treba hitno izraditi i u hitnu proceduru u Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje dostaviti prijedlog zakona o sprječavanju i zabrani uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Kantonu Sarajevo, prijedlog pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i radnika u vezi s prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu u Kantonu Sarajevo te prijedlog protokola o postupanju u slučajevima prijavljenog uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja.

Zastupnici su obavezali Vladu Kantona Sarajevo da hitno uspostavi ekspertske radne grupe za izradu akcionog plana za prevenciju i suzbijanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja te uspostavi “Hrabre linije” za prijavljivanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

BHRT