Skupština KS: Ravnomjerno rasporediti migrantske kampove na teritoriji BiH

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas na hitnoj sjednici zaključak Vlade KS da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i nadležne državne institucije preuzmu odgovornost cjelovitog upravljanja migrantskom krizom, uz puno uvažavanje nadležnosti i mišljenja nižih nivoa vlasti te da Predsjedništvo i Vijeće ministara BiH hitno, a najkasnije do 28. februara, donesu odluku o ukupnoj podnošljivoj kvoti broja migranata u BiH i ukupnoj podnošljivoj kvoti broja migranata unutar kampova. 

Skupština je prihvatila zaključak kojim se traži da Vijeće ministara BiH donese odluku o ravnomjernoj raspoređenosti migrantskih kampova na cijeloj teritoriji BiH, vodeći računa o logističkim, sigurnosnim i svim drugim aspektima i aktueliziranju pitanja na relevantnim adresama u Evropskoj uniji u smislu strateškog upravljanja migracijama.

Zahtijevaju da nadležni organi pojačaju nadzor i kontrolu dijela granice BiH na kojoj je, prema dosadašnjim podacima, izvršen prelazak najvećeg broja ilegalnih migranata te da se pitanje smještaja migranata riješi planski, formiranjem kampova neposredno uz granicu prelaska, kako bi se mogao primijeniti mehanizam readmisije.

Apelirali su na institucije BiH da se aktivnije uključe u smanjenje pritiska na BiH po pitanju priliva broja migranata uz naglasak da će Kanton Sarajevo, uključujući općine i lokalne zajednice, nastaviti u okviru svojih ovlasti da pruža zdravstvenu, humanitarnu i sigurnosnu zaštitu migranata, ali  prvenstveno građana Kantona Sarajevo.

Poručuju da Kanton Sarajevo odbija uspostavljanje novih migrantskih kampova na području Kantona Sarajevo te tvrde da bez odlaganja treba preduzeti odgovarajuće mjere i uputiti inicijative prema Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, IOM-u, te instancama na državnom nivou na osnovu kojih bi se spriječilo dalje nekontrolisano prebacivanje, prijem i smještaj migranata u prihvatne centre na području Kantona Sarajevo.

Zadužili su Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da u saradnji sa Upravom policije pripremi skup mjera za hitno kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje Uprave policije, u cilju što efikasnijeg izvršenja poslova i zadataka vezanih za migrantsku krizu te da u saradnji sa Upravom policije izvrši analizu provodivosti ili eventualna poboljšanja Zakona o prekršajima, Zakona o azilu i Zakona o strancima.

Kanton Sarajevo neće više upravljati migrantskom krizom, neophodno je da Bosna i Hercegovina počne to raditi, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica, te najavio da će nastaviti pružati zaštitu migrantima i građanima KS, ali samo kao dio rješenja migrantske krize u zemlji.

[embedded content]

“Posljednja dešavanja u Blažuju su pokazala da imamo dobru policiju, jer su neredi u kampu mogli eskalirati. Samo zbog efikasne akcije nisu nastupile teže posljedice i želim pohvaliti njihov rad. Sa smanjenim kapacitetima uspjeli su održati stabilan javni red”, poručio je ministar Katica na sjednici Skupštine KS, posvećenoj migrantskoj krizi.

Smatra da je na današnjoj sjednici potrebno utvrditi koje su to nadležne institucije koje upravljaju migrantskom krizom.

Iskazao je potrebu da se policija dodatno osigura materijalno-tehničkom opremom, ali i kadrovski, jer cijeni da policija mora biti jaka kako bi spriječili nerede.

Načelnik Sektora uniformirane policije MUP-a KS Džafer Hrvat napomenuo je da policija u KS-u nema nadležnost nad migrantskom krizom.

“Ključno je da mi iz Uprave policije nikada nismo dobili odgovor ko je odlučio da smjesti toliki broj migranata u Blažuj i niko nas nije pitao da li možemo odgovoriti na taj problem”, rekao je Hrvat.

Takođe, poručio je da policija mora garantirati sigurnost građanima KS te da će sve resurse upotrijebiti da odgovore na posljedice krize.

Šefica Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Laura Lungaroti pohvalila je policiju koja ih je podržala tokom posljednjih dešavanja u Blažuju.

Istakla je da blisko sarađuju s Ministarstvom sigurnosti BiH i Službom za poslove sa strancima, ali da tu saradnju žele proširiti i s Kantonom Sarajevo i općinama Hadžići i Ilidža.

Podsjetila je da u KS postoje dva tranzitna centra, Blažuj u kojem je smješteno 3.033 migranta te Ušivak s 789 migranata. Dodala je da su saglasnost za smještanje migranata u Blažuj dobili od Službe za poslove sa strancima.

Naglasila je i da su nakon incidenta, poduzeli niz koraka i održali niz sastanaka, te da više neće biti prihvata novih migranta u Blažuju.

Šef Kabineta ministra sigurnosti BiH Senahid Godinjak zahvalio je kantonalnoj policiji koja je na profesionalan način reagirala u centru u Blažuju, dodajući da je težišno pitanje upravljanje migracijama istovremeno ocjenjujući da BiH ne čini dovoljno u tom smislu.

Podsjetio je da je Predsjedništvo BiH donijelo set zaključaka, među kojima je najznačajniji onaj o izmještanju migranata iz urbanih centara te da je Vijeće ministara BiH donijelo plan za upravljanje migrantskom krizom, jer su oni nadležni za upravljanje.

Napomenuo je da je za naredni ponedjeljak zakazana sjednica resornih ministarstva na državnom nivou o rješavanju tih problema.

Godinjak je podsjetio i da je Vijeće ministara BiH donijelo odluku o prijemu 300 novih kadeta u Graničnu policiju BiH kako bi se efikasnije odgovorilo na sve probleme.

Zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima Mirsad Buzar kazao je da se BiH suočava s globalnim problemom koji traje od 2018. godine te da je u tom periodu u BiH registrirano 70.000 migranata.

Istakao je da je došlo do pada registriranih migranata u 2020. godini, ali da se posljedice reflektira na cijelu teritoriju BiH, a posebno na Unsko-sanski i Kanton Sarajevo.

BHRT