Sedam godina od smrti dr. Enesa Milaka

Na današnji dan prije sedam godina, istaknuti jajački intelektualac dr. Enes Milak izgubio je svoju bitku sa životom (10. juna 2014. godine) u Općoj bolnici u Jajcu.

Teško će se, ovaj drevni grad kraljeva, kraljica, papinskih legata, sultana i maršala, pjesnika, slikara i putopisaca, ikad odužiti ovom skromnom, velikom čovjeku koji je i dušom i tijelom izgarao za njegovo bolje sutra. Ovaj grad danas, da nije bilo Enesa i njegova požrtvovnog rada, izgledao znatno drukčije. Dr.Enes Milak je bio uključen u razne projekte, obnove i konzervacije jajačkog spomeničkog blaga u razdoblju dugom gotovo dvije decenije, u koje je bilo ugrađeno jedno veliko srce.

Enes Milak rođen je 5. juna 1947. godine u Livnu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Jajcu. Studirao je historiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na istom je fakultetu magistrirao i doktorirao.

Radio je u Institutu za savremenu historiju i u Savezu logoraša BiH. Od 2000. do 2007. godine radio je u Društvu za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti u Jajcu. Bio je jedan od osnivača Jajačkog akademskog kluba (JAK) koji je osnovan u novembru 2006 godine. Od 2007. obavljao je dužnost direktora JU “Muzej II zasjedanja AVNOJ-a”.
Milak je bio predsjednik Odbora za obnovu postavke i zgrade Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a i ima najveće zasluge za uspješan rad ove ustanove.

Uvijek ćemo se rado sjećati ovog istinskog jajačkog intelektualca koji je volio ljude i grad Jajce, a mi smo voljeli njega. Iza sebe je ostavio upečatljiv trag koji će nam svima biti svjetionik na našem putu.

 

 

(Jajce Online)