Savjet ministara BiH ostaje pri svome stavu: Migranti trebaju u Biru

Kako je lokaciju bivše tvornice “Bira” u Bihaću, Savjet ministara Bosne i Hercegovine svojom Odlukom odredio kao privremeni prihvatni centar za smještaj migranata, Savjet ministara BiH izričito poziva vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću odluku i bez odlaganja izvrše prihvat i smještaj migranata na lokaciju “Bira”.

Savjet ministara BiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici razmotrio je aktuelnu migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini s ciljem iznalaženja hitnih rješenja za smještaj migranata koji se trenutno nalaze na lokalitetu „Lipa“ i donio odgovarajući zaključak.

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA: 175 HILjADA KM ZA CRVENI KRST

Savjet ministara BiH donio je Odluku o odobravanju 175 hiljada KM granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine za izgradnju kapaciteta i opremanje hitnog operativnog centra u Sarajevu.

Riječ je o sredstvima koja je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice obezbijedilo s budžetske pozicije „nabavka materijala“, a ušteđeni novac će sada biti preusmjeren Društvu Crvenog krsta BiH, s ciljem poboljšanja komunikacije i koordinacije u strukturi Društva Crvenog krsta/križa.

NASTAVLjA SE VIŠEGODIŠNJI PROJEKAT ZA OSBiH

Savjet ministara BiH je donio Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, sa periodom realizacije 2016. – 2018. godine. Na ovaj način produžen je rok za provođenje ovog projekta do 2022. godine.

Takođe, Ministarstvo odbrane je predložilo, a Savjet ministara BiH donio Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju sredstava finansiranja i dinamike realizacije višegodišnjeg projekta Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa periodom realizacije 2016. – 2018. godine. 

Sredstva u iznosu od 3,3 miliona KM biće obezbijeđena prestrukturisanjem budžetskih sredstava iz  2020. godine, dok će 5.844.000 KM biti obezbijeđeno iz budžeta institucija BiH u periodu 2021. – 2022. godina, do kada će se provoditi ovaj projekat. 
Odobravanjem prestrukturisanja sredstava smanjiće se zahtjevi za obezbjeđenjem dodatnih sredstava iz budžeta i omogućiti daljnja modernizacija Oružanih snaga BiH.

BHRT