Sarajevo: Obilježen Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu

Ambasada Velike Britanije u BiH i Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) upriličili su danas u Sarajevu ceremoniju povodom Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu i okončanja projekta “Traženje zaštite, podrške i pravde za preživjele žrtve seksualnog nasilja tokom konflikta u Bosni i Hercegovini”.

Podsekretarka Ujedinjenih nacija i specijalna savjetnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida i borbu protiv govora mržnje Alice Wairimu Nderitu poručila je da se, bez obzira na aktivnosti koje njen ured provodi, ratni zločini i genocidi i dalje dešavaju.

“Ipak, moj ured daje i rano upozorenje te time osigurava da do takvih zlodjela ne dođe. Kada god primjetimo faktore rizika, onda alarmiramo ostale da postoji veliki rizik od činjenja takvih zlodjela”, rekla je Wairimu Nderitu.

Ona je navela i da se u okviru preventivnih aktivnosti osluškuju inicijative, pa tako i u BiH, koje se odnose na poslijeratnu obnovu i suživot i zajednički rad različitih etničkih zajednica.

Ambasador Velike Britanije u BiH Matthew Field istakao je da su hiljade žena, djevojčica i muškaraca tokom rata bili meta seksualnog nasilja i da svi oni trebaju podršku institucija i društva.

“Preživjeli i njihove porodice trebaju dobiti kompenzaciju i usluge na koje imaju pravo, a mi smo im potrebni da se borimo protiv stigmatizacije”, rekao je Field.

Predstavnik UNFPA u BiH John Kennedy Mosoti naglasio je da je za tu organizaciju izuzetno važno prepoznati pionirski posao koji su odradile žene u BiH kako bi preoblikovale društvo, posebno po pitanju stigmatizacije preživjelih žrtava ratnih zločina.

“Mi puno sarađujemo sa ženama i mladima u ovoj zemlji kako bi osigurali da se ti teški zločini nikada više ne dogode, te ulažemo velike napore kako bi bila spriječena mržnja”, rekao je Mosoti.

U okviru obilježavanja izvedena je interaktivna pozorišna predstava “Žute čizme” zasnovana na elementima fizičkog, ekspresivnog i dramskog pozorišta, koja tematizira stigmatizaciju osoba koje su preživjele seksualno nasilje.

Predstava je nastala u okviru Programa za ublažavanja stigmatizacije koji je razvijen na osnovu Ankete o stigmatizaciji osoba koje su preživjele seksualno nasilja u konfliktu u Bosni i Hercegovini, koju je UNFPA provela, kao i nakon širokih konsultacija sa građanima, zainteresiranim akterima, preživjelima, udruženjima preživjelih i predstavnicima medija.

BHRT