Reakcija Topića na saopćenje ekoloških aktivista iz Jajca

Reakcija predsjedatelj OV Jajce Josipa Topića na saopćenje ekoloških aktivista iz Jajca kojeg smo sinoć objavili na našem portalu:

Poštovani,

postoji potreba da reagiram na vaš (Grupa ekoloških aktivista) tekst koji ste objavili na vašoj stranici “Zajedno u borbi protiv MHE na Plivi”. Vama je poznato da sam potpisao peticiju da se protivim izgradnji hidrocentrala na Plivi. To znači da sam apsolutno ravnopravan u toj borbi kao i vi. To što ste vi Grupa ekoloških aktivista i što predvodite određene procese, što pozdravljam i cijenim, ali to vam ne daje pravo da ste više za zabranu gradnje od svih drugih koji su potpisali peticiju. Niti te aktivnosti koje provodite trebaju biti kao alat za vaše reklamiranje ili reklamiranje bilo kojih vijećnika ili političke organizacije, što ste vašim tekstom učinili.

Kao predsjedatelj Općinskoga vijeća Jajce, dobio sam od vas zahtjev za tematsku sjednicu,  a u želji da budem odgovoran u poslu, jasno je da sam vas pozvao na sastanak, po vašem zahtjevu, da dodatno obrazložite taj zahtjev.

Na tom sastanku, između ostaloga rekao sam, da nema potrebe za tematskom sjednicom, ali da ćemo na ovoj ili na narednoj sjednici uvrstiti vaš zahtjev u dnevni red. Vi ste inzistirali da bude na ovoj sjednici. Tada sam rekao da moramo voditi računa da Odluka koja se donese ne smije biti u suprotnosti sa strateškim dokumentima Federacije BiH i Županije Središnja Bosna, te sam vas zadužio da vidite kakva je praksa u drugim općinama, i da me s tim upoznate, a da ću ja vidjeti primjere drugih općina, pa se eventualno time voditi u prijedlogu izrade Odluke. Te sam naglasio da za sve te radnje treba vrijeme i da bi bilo dobro da ta točka ide na sljedeću sjednicu.

Na vaše inzistiranje, ja sam rekao da ću razgovarati s klubovima i predložiti klubu HDZ da predlože točku.Što sam i učinio i dogovorio način kada će klub HDZ predložiti tu točku na kolegiju. Kolegij vijeća usuglašava točke za vijeće, a predlaganje točki ima svaki klub kao i načelnik, ja sam kao predsjedatelj koji rukovodi kolegijem tražio suglasnost za određene točke, te predložio te točke za vijeće, otvorio po tome raspravu, omogućio drugima da predlažu, sto su i učinili.

Kako sam na klubu HDZ dogovorio u drugom predlaganju točaka i tu točku oni predlože, a prije toga je klub SDP tražio tu točku da se uvrsti u dnevni red, klubu HDZ nije bila potreba da istu predloži, nakon rasprave, zaključeno je da se te točke dostave Komisiji za zaštitu okoliša i da se točka uvrsti u dnevni red, svi klubovi su to podržali.

Iz svega navedenoga ne sporim vaše pravo na prepričavanje događaja sa sastanka, ali potrebno je da uvažite i volju svih nas koji tražimo pravni model da se naše rijeke zaštite.

 

S poštovanjem, Josip Topić predsjedatelj OV Jajce