PSBiH: Inicijativa da i Vijeće ministara BiH obilježava Dan Evrope

Članovi Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH usvojili su zaključak kojim predlažu Parlamentarnoj skupštini BiH da zaduži Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci donese potrebne odluke koje bi omogućile da Vijeće ministara BiH ubuduće obilježava Dan Evrope.

Komisija je usvojila i zaključak kojim poziva kolegije PSBiH da proaktivno djeluju, i uz saradnju sa Vijećem ministara BiH, osiguraju donošenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, Prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Prijedlog zakona o sukobu interesa BiH.

Također, članovi Zajedničke komisije usvojili su zaključak da na prvoj narednoj sjednici razmatraju prijedlog Deklaracije predsjedavajućeg Komisije Nikole Lovrinovića o dobivanju kandidatskog statusa za članstvo u Evropsku uniju, koja bi se, ukoliko bude usvojena na sjednici Komisije, uputila u dalju parlamentarnu proceduru.

Za narednu sjednicu odgođeno je razmatranje dopisa Evropskog pokreta u BiH, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

BHRT