Prekinuta konstituirajuća sjednica OV Jajce

Davanjem svečane izjave i njenim potpisivanjem danas su novoizabrani vijećnici Općinskog vijeća Jajce preuzeli prava i dužnosti vijećnika.

U mandatnom periodu 2020 – 2024. godina Općinsko vijeće Jajce sačinjavat će 25 vijećnika iz reda pet političkih parija i jednog saveza. Svečanu izjavu dali su novoizabrani vijećnici: Mensur Krpo, Fikret Čančar, Senada Imamović, Amel Zekan, Ismet Meštrovac, Kemal Vuković, Ena Imamović, Ismet Huskić, Mevzudin Duranović i Salahudin Crnac iz Saveza SDA, S BiH i A-SDA, Ivo Šimunović, Josip Topić, Dragica Lukić, Željko Mizan, Anto Žunić, Stipan Jezerčić, Mladen Ladan i Vlatko Saraf iz HDZ-a, Stipe Tokić i Josip Lučić iz HDZ 1990, Esma Bešlić i Malik Turanović iz stranke Narod i pravda, Nazif Kahrić i Edina Kurt iz reda SDP-a te Seđad Muhić vijećnik SBB-a.

Međutim, danas započeta konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Jajce prekinuta je nakon što prijedlog Saveza SDA, S BiH, A-SDA za imenovanje komisije za izbor i imenovanja nije dobio potrebnu većinu. Za isti su glasali vijećnici Saveza SDA, S BiH, A-SDA i HDZ 1990.

Drugih prijedloga za članove komisije za izbor i imenovanje nije bilo…

 

Inače, članom 22 Poslovnika o radu Vijeća Općine Jajce Vijeće se konstituira izborom predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg koji se biraju iz reda vijećnika i ne mogu biti iz konstitutivnog naroda iz kojeg je izabran općinski načelnik.

Prije pristupanja postupku izbora predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, vijeće na prijedlog klubova vijećnika imenuje komisiju/povjerenstvo za izbor i imenovanje.

 

 

(Općiba Jajce/Foto: Jajce Online)