Predstavnički dom FBiH nije podržao program rada Vlade

Predstavnički dom Federalnog parlamenta nije odobrio većinom glasova na online sjednici program ovogodišnjeg rada Vlade Federacije BiH. Od neophodnih 50, za program je glasalo 47 zastupnika, 16 je bilo protiv, a 12 uzdržano.

Obrazlažući prije glasanja program zastupnicima, federalni premijer Fadil Novalić je kazao da je rađen na osnovu usvojenih sektorskih strateških dokumenata, pri čemu su, između ostalog, definirani nosioci aktivnosti, rokovi i očekivani rezultati.

Prioritet u radu Vlade bio je na stvaranju uvjeta za ekonomski oporavak u Federaciji, rekao je također premijer, i na na nastavku jačanja vladavine prava i borbe protiv pandemije COVID-a.

Vlada je planirala raditi na donošenju gotovo stotinu zakona u ovoj godini, osam strategija i niza drugih potrebnih akata.

Program rada, po Novalićevim riječima, bio je usmjeren na jačanje svih segmenata života u FBiH, kao i na jačanje otpornosti zdravstvenog sektora u uvjetima pandemije.

“Izaći ćemo iz ovog sivila”, poručio je premijer građanima Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je zastupnicima obrazložio prijedlog programa rada Vlade, a protivnici tog dokumenta su obrazlagali da neće glasati ‘za’ jer, po njihovom mišljenju, to nije bio program kakav bi efikasno odgovorio na aktuelne probleme u FBiH.

Predstavnički dom Federalnog parlamenta na današnjoj onlajn sjednici je zaključkom obavezao Federalnu vladu da od budžetskih 60 miliona KM, planiranih za ovu godinu kao podrška zdravstvenim ustanovama u FBiH, najmanje pola tog iznosa uputi hitno ovim ustanovama radi nabavke lijekova potrebnih u liječenju pacijenata od KOVID-a te za nabavku zaštitnih sredstava.

[embedded content]

Ovakav zaključak inicirali su zastupnici Demokratske fronte, kao i sljedeći, također izglasani zaključak, da pacijenti s transplantiranim organima, njih 340 u FBiH, kao i dijalizni bolesnici, budu u prioritetnim grupama za vakcinaciju protiv KOVID-a u FBiH. Ovaj zaključak je pojačan i prihvaćenim prijedlogom zastupnice Amele Kuskunović da navedeni pacijenti dobiju Fajzer vakcinu.

Na prijedlog Socijaldemokratske partije BiH, u cilju ublažavanja posljedica pandemije u FBiH, na sjednici je zaključeno i da Federalna vlada treba za tri dana da uspostavi efikasan sistem registracije građana zainteresiranih za imunizaciju.

Jednim od zaključaka izglasanih također na prijedlog SDP-a, Federalna vlada je obavezana i da uspostavi neposrednu kontrolu cijena i marži u FBiH na životne namirnice i higijenske artikle, kao i da budu ograničene cijene testova za dijagnostiku zaraze koronavirusom.

SDP je predložio, a Predstavnički dom izglasao i ograničenje marže na naftne derivate – onima koji ih prodaju poljoprivredi na 0,6 KM, a trgovcima koji prodaju derivate ostalima na 0,30 KM.

U cilju ublažavanje nedaća izazvanih pandemijom, zaključeno je također da Vlada Federacije BiH treba sedmično da izvještava Predstavnički dom o realizaciji zaključaka iz njene nadležnosti.

Sjednica Doma je u toku, nastavljena je preostalim tačkama dnevnog reda.

BHRT