Predsjedništvo BiH vratilo Nacrt budžeta bh. institucija Savjetu ministara

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine vratili su Nacrt ovogodišnjeg budžeta bh. institucija i međunarodnih obaveza nazad ka Savjetu ministara BiH na konsultacije.

[embedded content]

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik je izjavio da u Nacrtu nema izdvojenih sredstava za borbu protiv pandemije koronavirusa.

Vanredna sjednica o tom pitanju održana je 5. marta, ali su i tada zatražene dodatne konsultacije o Nacrtu budžeta za 2021. godinu.

Savjet ministara je 18. februara većinom glasova utvrdilo Nacrt zakona budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu.

Taj dokument usvojen je s pet glasova “za” i četiri “protiv”, a prema proceduri donošenja budžeta upućen je Predsjedništvu BiH koje je nadležno da ga u formi prijedloga dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje.

Tegeltija je ranije izjavio da ministri iz reda srpskog naroda nisu glasali za Nacrt zakona o budžetu iz nekoliko razloga, a najvažniji među njima je činjenica da, kako kaže, nisu planirana sredstva za saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za tri posto u odnosu na budžet iz prethodne godine, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 843.905.504 KM i veće je za pet posto u odnosu na budžet institucija BiH za 2020. godinu. Prihodi od direktnih poreza iznose 780.000.000 KM i na nivou su iz 2020. godine.

Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u nacrtu budžeta za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za četiri posto, odnosno 67.452.574 KM.

Uskoro potpisivanje sporazuma o saradnji s Turskom u oblasti infrastrukture

Dodik je izjavio da je Predsjedništvo na današnjoj sjednici podržalo sporazum o saradnji između Savjeta ministara BiH i Vlade Turske o saradnji u oblasti infrastrukture.

Podsjetio je da će članovi Predsjedništva 16. marta posjetiti Ankaru gdje će spomenuti sporazum biti potpisan.

Angažman Oružanih snaga na granici BiH skinut s dnevnog reda

Dodik je rekao da je prijedlog angažovanja pripadnika Oružanih snaga BiH na istočnoj granici BiH kako bi se bolje regulisao ulazak ilegalnih migranata, skinut s dnevnog reda sjednice, te ponovio da on neće dozvoliti pripadnike OS BiH na granici.

BHRT