Prava putnika u zrakoplovnom saobraćaju BiH: Kada imate pravo na odštetu

Podijeli članak:

U Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) su objasnili koja su prava putnika u zrakoplovnom saobraćaju.

Ta prava su definisana Zakonom o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu, a odnose se na one koji putuju avionom koji polijeće sa aerodroma na teritoriji Bosne i Hercegovine ili u nekoj trećoj državi ka aerodromu na teritoriji Bosne i Hercegovine, osim ako su pogodnosti ili nadoknada i ako je pomoć dobijena u toj trećoj državi, pod uslovom da je zračni operator (aviokompanija) za dati let zračni operator države potpisnice multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničke evropske zrakoplovne oblasti (sve države Evropske unije te Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo).

Pravo na odštetu postoji u slučaju:

  • Oštećenja prtljaga;
  • Dužeg kašnjenja leta;
  • Otkazanog leta;
  • Uskraćenog ukrcaja;
  • Premještaja u niži razred;
  • Povrede prava putnika – osoba s invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti.

Postupak po prijemu žalbe

U BHDCA su istakli da se putnik u slučaju povrede prava može njima obratiti kao nadležnom organu. Nakon što se žalba podnese, BHDCA analizira žalbu. Ako se zaključi da je žalba osnovana, traži od operatora ili njegovog odgovornog lica da postupi u skladu sa žalbom.

Ako operator ili njegovo odgovorno lice dostavi odgovor kojim se žalba pobija, BHDCA preispituje odgovor na žalbu. Ukoliko postoji potreba, inspektor BHDCA utvrđuje činjenično stanje i/ili provodi inspekcijski nadzor. U slučaju da to nije moguće iz različitih naloga, upućuje putnika da podnese tužbu protiv operatora ili njegovog odgovornog lica.

Prava osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću

Osim prava na odštetu, osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću imaju pravo na pomoć na aerodromima i pravo na pomoć aviokompanija.

Osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću može aviokompaniji ili aerodromu podnijeti prigovor ako smatra da su postupili protivno zakonu. Ukoliko operator – aviokompanija ili njegov predstavnik ili aerodrom ne postupe po prigovoru, moguće je uložiti žalbu BHDCA-u.

U slučaju da je za postupanje po žalbi nadležan organ druge države, BHDCA je dužan žalbu proslijediti organu te države na postupanje. Obrazac za podnošenje žalbe možete preuzeti ovdje.

 

 

(Klix)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

Reporteri skopske Televizije Telma otkrili su i mjesto gdje je zakopan Panče Žežovski, ubijeni...

Ljekar trebinjskog Doma zdravlja Aleksandar Babić izgubio je bitku za život. Priča o doktoru...

Memorandum o razumijevanju u cilju očuvanja, razvoja i promocije na domaćem i međunarodnom tržištu...

Policijski službenici Federalne uprave policije u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, a...

Red Sea Film Festival u Saudijskoj Arabiji  započeo je svoje treće izdanje, a na...

Reprezentacija.ba kao partner Sofascore donosi statističke podatke bh. internacionalaca za mjesec novembar.