Poziv za upis djece u I. razred za školsku 2021/2022. godinu

Sukladno Zakonu o osnovnoj školi(„Službene novine ŽSB/SKB“ broj 11/01,17/04 ),objavljujemo:

P O Z I V

za upis djece u I. razred za školsku 2021./2022.godinu

Mole se roditelji djece koja su zakonski obveznici za polazak u I. razred tj. djece koja do 01.lipnja 2021. godine navršavaju 6.godina života da izvrše upis djece u školsku 2021/2022. godinu.

Ministarstvo obrazovanja,znanosti,mladih,kulture i športa KSB,uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i preporuke Povjerenstva za upis učenika u I. razred , može dopustiti da obvezno školovanje počne jednu godinu ranije ili kasnije, ako je to u najboljem interesu djeteta.

Poziv za upis djece u I. razred za školsku 2021/2022. godinu je otvoren do 30.04.2021. godine.

S ciljem zaštite zdravlja djece,zdravlja roditelja/staratelja ,a kako bi spriječili širenje zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom ( COVID 19 ), UPISNI OBRAZAC možete preuzeti u GRUPI na facebook stranici škole” Upis učenik u I.razred šk.2021./2022.godine”, te isti popunjen vratiti na e mail adresu škole: os.13.rujan@tel.net.ba .

Roditelji/staratelji djece biti će naknadno informirani u kojem periodu će se vršiti psihofizička procjena sposobnosti djece , kao i o obavljanju sistematskog pregleda.

Ravnateljica Škole:

Iva Ladan