Potpisan ugovor za izgradnju Sarajevske obilaznice između Vlakova i Mostarskog raskršća

JP Autoceste FBiH i domaća firma Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo potpisali su ugovor o izgradnji poddionice Sarajevske obilaznice LOT 3B, gradske ceste između petlje Vlakovo i Mostarskog raskršća.

Dužina poddionice LOT 3B je 1,44 kilometara. Vrijednost ugovora je 23.283.000 KM sa PDV-om i finansira se iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH.

Na ovoj poddionici gradit će se dva vijadukta i četiri trake fizički odvojene kolovozom.

Rok izgradnje je 14 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

LOT 3B je riješen kao gradski put sa dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja. Trasa je spoj petlje Vlakovo sa petljom na Mostarskom raskršću na magistralnu cestu M-17/M-5.

Izgradnjom ovog puta omogućit će se bolja saobraćajna povezanost autoceste na Koridoru Vc sa mrežom saobraćajnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Konkretnije, omogućit će se direktna veza za vozila koja prema petlji Vlakovo na autocesti dolaze sa kružnog toka na Mostarskom raskršću, odnosno iz pravca Kiseljaka, Rakovice, Pazarića i Hadžića.

Inače, podsjećaju iz JP Autocesta FBiH, ova lokacija predstavlja veliki problem vozačima, jer svi koji dolaze na Mostarsko raskršće s južne strane ne mogu se uključiti na autocestu. Prinuđeni su ići na Ilidžu da se okrenu i ponovo se vrate na Mostarsko raskršće pa kroz Vlakovo na autocestu.

Također izgradnjom ove spojne saobraćajnice će se rasteretiti lokalna saobraćajnica kroz naselje Vlakovo i podići će se sigurnost pješaka i vozila na njoj, navidi se u saopćenju iz JP Autocesta FBiH.

BHRT