Pokrenuta web platforma Odgovor na Covid-19 u BiH

U sklopu regionalnog SoS projekta, kojeg finansira Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (TGF), Udruženje Partnerstvo za zdravlje je pokrenulo web platformu Odgovor na Covid-19 u BiH.

Platforma će omogućiti zdravstvenim radnicima angažiranim u borbi protiv Covid-19 dobijanje stručnih savjeta od epidemiologa, infektologa, pulomologa i stručnjaka za organizaciju zdravstvenog sistema.

Ova inovativna web platforma je razvijena u suradnji s Asocijacijom infektologa u BiH. Pored sistema stručnih konsultacija sa stručnjacima iz oblasti relevantnih za Covid-19, www.c19.ba pruža i mnogo korisnih činjenica o Covid-19, koje su od značaja općem stanovništvu, kao i relevantne, aktuelne vijesti iz zemlje i svijeta.

“Projekat Odgovor na Covid-19 u BiH koji uključuje razvoj pomenute platforme i donaciju testova na Covid-19 i zaštitne medicinske opreme je doprinos je Udruženja Partnerstvo za zdravlje u borbi protiv pandemije u našoj zemlji. Cilj platforme je poboljšanje efikasnosti odgovora na Covid-19 u BiH, te bolje povezivanje zdravstvenih radnika u ovom polju. Platforma omogućava zdravstvenim radnicima direktne konsultacije sa stručnjacima iz relevantne oblasti. Također, platforma omogućava i prikupljanje podataka o specifičnim slučajevima, uz garanciju zaštite podataka u procesu konsultacija”, navodi direktorica Udruženja Partnerstvo za zdravlje Aida Kurtović.

BHRT