Naslovnica BOSNA I HERCEGOVINA PIO čak u 33 posto slučajeva kasni sa rješenjima za penzije, članovi...

PIO čak u 33 posto slučajeva kasni sa rješenjima za penzije, članovi NO za jednu sjednicu dobili po 30.437 KM

Neopravdano kašnjenje sa izdavanjem rješenja za penzionisanje, isplata naknada članovima Nadzornog odbora za (ne)rad, rad predsjednika i članova Upravnog odbora bez ugovora o angažmanu, samo su neke od zamjerki federalnih revizora u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za prošlu godinu.