U Federalnom ministarstvu trgovine nam je rečeno da je bivši ministar Zlatan Vujanović ostvario pravo na “bijeli hljeb” počevši od 29. aprila 2023. godine.

– Na osnovu člana 11. Zakona o plaćama u organima vlasti Federacije BiH, presuda Ustavnog Suda Federacij BiH, Poslovnika o radu Vlade Federacije BiH, bivši federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović ostvaruje pravo na naknadu plaće nakon prestanka javne funkcije, počev od 29.04.2023. godine.

Pravo na naknadu plaće nakon prestanka javne funkcije ima 12 mjeseci ili do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa. Iznos naknade je 3.624,48 KM mjesečno – naveli su nam iz Federalnog ministarstva trgovine.

Odgovorili su nam i iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

– Denisu Lasiću odobreno je pravo na naknadu plaće nakon prestanka funkcije federalnog ministra prometa i komunikacija počevši od 29.04.2023. u trajanju od 12 mjeseci. Naknada je korištena do 25.05.2023.godine i isplaćena u iznosu od 3.143,70 KM kao naknada za mjesec maj – naveli su.

Lasić je dobio naknadu samo za mjesec dana jer je potom izabran za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Autoceste FBiH.

Bivši federalni ministar pravde Mato Jozić nam je kazao kako mu je odobren “bijeli hljeb”.

– Nova Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je imenovana 28. aprila ove godine, a ja sam rješenje za “bijeli hljeb” dobio 29. aprila i imam pravo na naknadu plaće godinu dana od datuma rješenja. Administrativna komisija Vlade FBiH je ta koja odobrava “bijeli hljeb” – objasnio nam je Jozić.

Bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić nam nije odgovorio da li prima “bijeli hljeb”, kao što nam nije odgovoreno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da li ovaj benefit uživa bivši ministar Vesko Drljača.

Bivši federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić nije podnio zahtjev za “bijeli hljeb” jer je stekao uvjete za penzionisanje.

U Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke su podsjetili da nisu imali ministra od odlaska tadašnje ministrice Elvire Dilberović za ambasadoricu u Švedsku, tako da nije ni moglo biti zahtjeva za “bijeli hljeb”.