OV Jajce usvojilo pravilnik o kriterijima za prvo stambeno zbrinjavanje

Podijeli članak:

Održana Jje 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce, a na dnevnom redu našlo se 8 tačaka.

Programa rada Općinskog vijeća Jajce za 2022. godinu i Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Jajce 2021-2027. godine, nakon rasprave, vraćene su na doradu i usvajanje za narednu sjednicu Općinskog vijeća Jajce.

Općinsko vijeće usvojilo je Pravilnik o kriterijima za bodovanje zahtjeva za subvenciju za prvo stambeno zbrinjavanje kojim se propisuju opći i posebni kriteriji za bodovanje zahtjeva za prvo stambeno zbrinjavanje. Prema pravilniku subvencija se može odobriti za izgradnju, kupovinu porodične kuće ili stana na području općine Jajce uz uslov da podnosilac zahtjeva nema riješeno stambeno pitanje, odnosno da on ili punoljetni članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici/suvlasnici (izuzev onih koji u suvlasništvu imaju nekretninu koja po svojoj veličini dijela koji pripada podnosiocu zahtjeva ne zadovoljava osnovne uslove stanovanja) stana ili porodične kuće na području BiH, da podnosilac zahtjeva nije stariji od 40 godina i da prije podnošenja zahtjeva podnosilac ima prebivalište na području općine Jajce neprekidno najmanje 24 mjeseca. Subvencija će se dodjeljivati na osnovu kriterija utvrđenih u Javnom pozivu, a iznos subvencije je 7.000 KM u bruto iznosu po korisniku. Usvojenim Pravilnikom utvrđeni su, pored opštih i posebni uslovi i kriteriji za određivanje prioriteta u dodjeli subvencije.

Općinsko vijeće Jajce donijelo je odluku o imenovanju Komisije za provedbu postupka izbora članova Upravnog odbora JPU Dječji vrtić „Bare“ Jajce i Zaključak o davanju saglasnosti na izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Sport i rekreacija“ Jajce.

Vijećnici su na svojoj 7. redovnoj sjednici usvojili Odluku o oslobađanju obračunate naknade za prirodne pogodnosti građevinskog zemljišta (rente) za izgradnju stambenog objekta (dvije kuće) koje su predmet re/konstrukcije u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja (DPSZ).

Također, donesena je Odluka o angažmanu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kojom se reguliše angažovanje 15 osoba s visokom stručnom spremom, odnosno visokim obrazovanjem prvog, drugog trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja i višom stručnom spremom bez radnog iskustva, a koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Jajce. U skladu s ovom odlukom lica koja ispunjavaju uslove angažovat će se u Općinskim službama, Općinskom vijeću, javnim ustanovama i preduzećima na području općine Jajce. Angažman bez zasnivanja radnog odnosa traje godinu dana, a iznos mjesečnih izdavanja za osobe s visokom stručnom spremom, odnosno visokim obrazovanjem prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja je 700 KM, u bruto iznosu, a za osobe s višom stručnom spremom je 650,00 KM, u bruto iznosu. U skladu s ovom Odlukom, osobe će se primiti na stručno osposobljavanje za samostalan rad putem raspisanog javnog poziva.

Općinsko vijeće Jajce donijelo je odluku kojom se odbija zahtjev za davanje predhodne saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog ukrasnog kamena „Plivit“ na lokalitetu „Butila“ općina Jajce investitoru „PLIVA“ d.o.o. Jajce.

(Općina Jajce)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

U prvom kvartalu ove godine, Jajce je doživio razne demografske događaje koji su utjecali...

U Mugli, jednoj od najpopularnijih primorskih destinacija u Turskoj, ovog ljeta očekuju veliki broj...

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Luka Menalo zaplovio je danas u bračne vode sa svojom...

Jajački Kraljevi su u sezoni 2022/2023 nastupali sa šest različitih selekcija i odigrali 111...

Pozorišne igre Bosne i Hercegovine, najstariji festival profesionalnih pozorišta u BiH, bit će održan...

Sjednica Skupštine opštine Mrkonjić Grad prekinuta je danas nakon što je odbornik Sergej Milanović...