OV Jajce donijelo niz važnih odluka na svojoj 18. redovnoj sjednici

Podijeli članak:

Minule sedmice održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce. Na dnevnom redu našlo se 17. tačaka, od kojih samo jedna nije dobila potrebnu vijećničku većinu. Naime, potrebnu većinu nije dobio prijedlog odluke o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije.

Vijeće je usvojilo odluku o izmjenama i dopunama odluke o budžetu/proračunu Općine Jajce za 2023. godinu i odluku o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Jajce za 2023. godinu.

Odlukom Općinskog vijeća Jajce postrojenje za sortiranje komunalnog otpada s pratećim sadržajima na gradskoj deponiji dato je na upravljanje i korištenje JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce.

Usvojena je i odluka o izmjeni i dopuni odluke o subvencioniranju prvog stambenog zbrinjavanja, a vijeće je zaključkom dalo saglasnost na pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima za bodovanje zahtjeva za subvenciju za prvo stambeno zbrinjavanje.

Općinsko vijeće je donijelo zaključak kojim se prihvata Elaborat o inventuri-popisu koji je sačinjen na osnovu izvještaja Centralne popisne komisije o popisu sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2022. godine i data saglasnost za otpis potraživanja koja su nastala do 30.6.2005. godine radi nenaplativosti zbog zastare.

Vijećnici su na 18. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce usvojili odluku o osnovama i mjerilima za određivanje visine rente, donijeli zaključak o prihvatanju inicijative općinskog načelnika za izmjenu i dopunu Urbanističkog projekta SRC ,,Mračaj“ Jajce, te usvojili odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta SRC ,,Mračaj“ Jajce.

Zbog dotrajalosti i propadanja asfalta u ulici Drugog zasjedanja AVNOJ-a i hitnog djelovanja, kako bi se spriječilo nastajanje veće štete Općinsko vijeće usvojilo je zaključak kojim se daje saglasnost načelniku općine Jajce da izvrši sanaciju asfalta u ulici Drugog zasjedanja AVNOJ-a. Zaključkom se obavezuje Služba stambeno-komunalnih poslova, obnove, raseljenih osoba i izbjeglica Općine Jajce da sanaciju asfalta u ulici Drugog zasjedanja AVNOJ-a uvrsti u godišnji program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta i gradskih ulica za 2024. godinu.

Općinsko vijeće donijelo je zaključak kojim se daje saglasnost JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ za postavljanje montažne bine na lokaciji ispod ulice II Zasjedanja AVNOJ-a, kod platoa ispod vodopada, radi održavanje koncerata i drugih kulturno-sportskih događaja.

Kako je ovaj prostor ispod vodopada posljednjih godina postao prepoznatljiva pozornica za brojne kulturne događaje i imajući u vidu da će se postavljanjem montažne bine na lokaciji kod platoa ispod vodopada, afirmisati ovaj jedinstveni prostor kroz dodatne sadržaje i većim brojem posjetitelja, Općinsko vijeće usvojilo je predloženi zaključak.

Na 18. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce usvojeno je rješenje kojim se za članove Komisije za izradu plana upotrebe javnih površina na području Općine Jajce imenuju: lvica Marušić (predsjednik) i članovi Josip Nikić, Edin Vunić i lsmet Vereget. Komisija ima zadatak da izradi Plan upotrabe javnih površina na području Općine Jajce za postavljanje kioska, samostalnih ugostiteljskih bašti, terasa uz ugostiteljske objekte, kao i ostalih sadržaja.

Općinsko vijeće usvojilo je Program vršenja usluga čišćenja snijega i leda s kolovoza i posipanje kolovoza s ciljem sprječavanja poledice na gradskim ulicama i prigradskim lokalnim putevima koje su povjerene JKP „Čistoća i zelenilo“ za zimsku sezonu 15.11.2023-15.3.2024. godine. Prema usvojenom programu usluga će se vršiti na 54 gradske ulice ukupne dužine 19,5 km i na 10 prigradskih lokalnih puteva ukupne dužine 25 km.

Vijeće je usvojilo i zaključak kojim se daje saglasnosti načelniku Općine Jajce za potpisivanje sporazuma o rješavanju spora između Općine Jajce i JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar po osnovi naknade za korištenje hidroakumulacijskih objekata za proizvodnju električne energije u HE Jajce I i HE Jajce II. Usvojenim Zaključkom obavezuje se JP ,,Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar isplatiti Općini Jajce 3.142.219,77 KM na ime glavnog duga po tužbi za razliku između uplaćenog iznosa i zakonom definiranog iznosa za razdoblje od 01.11.2019. godine do 31.08.2023. godine u roku od osam dana od dana zaključenja sudske nagodbe s dosadašnjim troškovima parničnog postupka u iznosu od 1.139,00 KM.

 

 

(Općina Jajce)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

Nije se dalo Majklu Džordanu da i u Vašingtonu napravi uspjeh kao u Čikagu.

Sve je više onih koji se odlučuju za dijetu mesoždera, a jedna od poznatih...

U prekidu je odvijanje saobraćaja na putu Crna Rijeka-Jajce, zbog opasnosti od obrušavanja kamenja...

Direktor Olimpijskog centra “Jahorina” Dejan Ljevnaić istakao je danas da bi uskoro trebalo da...

lumica Jelena Čvorović Paunović preminula je u 75. godini.

Ko je možda i imao sumnju, danas su mu Milorad Dodik i njegovi pajaci...