Naslovnica BOSNA I HERCEGOVINA Osuđeni za ratne zločine ne mogu glasati u BiH, ali kad odsluže...

Osuđeni za ratne zločine ne mogu glasati u BiH, ali kad odsluže kaznu, mogu biti birani na funkcije

Dane Lukajić, osuđen na šest godina zatvora zbog ratnog zločina, a koji se od 20. januara ove godine nalazi u KPZ-u u Banjoj Luci brisan je iz Centralnog biračkog spiska. 

Odluke o brisanju ili vraćanju na Centralni birački spisak osuđenika za ratne zločine ili begunce od pravde, donosi Centralna izborna komisija BiH. KPZ Banja luka obavijest da se Lukajić nalazi u ovoj zatvorskoj ustanovi na izdržavanju kazne dostavio je CIK-u.

Pravo ponovnog upisa u Centralni birački spisak, prema odobrenju CIK-a, stekao je Nenad Bajić koji je izdržao zatvorsku kaznu u KPZ Zenica zbog ratnih zločina počinjenih u Ključu. Obavijest o tome KPZ Zenica dostavio je CIK-u.

CIK periodično podsjeća sve zatvore u Bosni i Hercegovini da im dostave spiskove sa imenima osoba koje se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne zbog ratnih zločina ili im je kazna istekla, te ih na osnovu toga brišu ili vraćaju na spiskove. Također, i same zatvorske jedinice po službenoj dužnosti i bez zahtjeva CIK-a dužne su dostavljati imena osuđenika.

Izbornim zakonom BiH jasno se precizirano ovo pitanje. Pravo glasa nemaju osobe osuđene u Hagu ili pred domaćim sudovima, te bjegunci od pravde. Isti ti ljudi nakon što odsluže svoje kazne, međutim, mogu biti birani na bilo koju funkciju na bilo kojem noviou vlasti u BiH.

Izborni zakon BiH, član 1.6, 1.7. i 1.7a:

– Nijedna osoba koja je na izdržavanju kazne izrečene od Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju, i nijedna osoba koja je pod optužnicom Suda, a koja se nije povinovala naredbi da se pojavi pred Sudom, ne može biti upisana u Centralni birački spisak, niti može biti kandidat (pojam kandidata u smislu ovog zakona odnosi se naosobe oba spola), niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu dužnost na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sve dok neka politička stranka ili koalicija ima na dužnosti ili položaju u političkoj stranci osobu iz stava (1) ovog člana, smatrat će se da ne ispunjava uvjete za učestvovanje na izborima.

– Nijedna osoba koja je na izdržavanju kazne koju je izrekao Sud Bosne i Hercegovine, sud Republike Srpske ili sud Federacije Bosne i Hercegovine i sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ili koja se nije povinovala naredbi da se pojavi pred Sudom Bosne i Hercegovine, sudom Republike Srpske ili sudom Federacije Bosne i Hercegovine i sudom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, a Međunarodni sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju razmatrao je njen dosije prije hapšenja i utvrdio da zadovoljava međunarodne pravne standarde, ne može biti upisana u Centralni birački spisak, niti može biti kandidat, niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu dužnost na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Nijedna osoba koja je na izdržavanju kazne koju je izrekao sud druge zemlje ili osoba koja se nije povinovala naredbi da se pojavi pred sudom druge zemlje zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, a Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji razmatrao je njen dosije prije hapšenja i utvrdio da zadovoljava međunarodne pravne standarde, ne može biti upisana u Središnji birački popis, niti može biti kandidat, niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu dužnost na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Jedan od najpoznatijih slučajeva je Simo Zarići, haški osuđenik, koji je nakon izdržane šestogodišnje kazne zatvora zbog ratnog zločina počinjenog upravo u Bosanskom Šamcu imenovan za zamjenika načelnika te općine početkom 2010. godine.