OEBS pozdravio izradu Pravilnika o prevenciji diskriminacije u školama u TK

Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini pozdravlja donošenje Pravilnika o načelima i procedurama za zaštitu učenika od diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu, koji je izrađen uz podršku Misije, a na osnovu Smjernica o prepoznavanju diskriminacije u obrazovanju u BiH.

Šef Terenske kancelarije u Tuzli Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Damir Gnjidić sastao se sa Fahretom Brašnjić, ministarkom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, sa kojom je razgovarao o ovom Pravilniku.

Istaknuto je da je ovaj Pravilnik potvrda posvećenosti Ministarstva stvaranju bezbjednog i nediskriminatorskog okruženja u više od 120 osnovnih i srednjih škola.

Iz OEBS-a ističu da usvajanje Pravilnika predstavlja važan korak u smislu blagovremenog odgovora na svaki oblik diskriminacije u obrazovanju, a Pravilnik omogućava učenicima koji smatraju da su diskriminisani i njihovim roditeljima, da od škole traže zaštitu.

Osim toga, Pravilnik sadrži informacije za sve aktere u obrazovnom sistemu o načinima prepoznavanja i prevencije različitih oblika diskriminacije.

BHRT