Odbornici u Srebrenici častili se sa 100 KM za dolazak na sjednice

Podijeli članak:

Odbornicima u Skupštini opštine Srebrenica je nezakonito obračunavana naknada, a vršena su i nezakonita zapošljavanja zbog čega je ova lokalna zajednica na čelu sa načelnikom Mladenom Grujičićem od revizora zaradila mišljenje sa rezervom o usklađenosti, kao i mišljenje sa rezervom o finansijskim izvještajima.

„Osim odborničkog dodatka, odbornicima je obračunata i naknada za prisustvovanje sjednicama Skupštine u visini od 100 KM, a koja nije predviđena Zakonom o lokalnoj samoupravi“, stoji u revizorskom izvještaju za ovu opštinu.

Glavna služba za reviziju RS opštini Srebrenica zamjerila je i to što su tokom prošle godine na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog obima posla zaposlili deset izvršilaca koji su bili zaposleni na period duži od šest mjeseci što nije u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

„Rashodi za usluge čišćenja javnih površina su potcijenjeni, a rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga su precijenjeni u iznosu od 135.600 KM, jer su rashodi za usluge čišćenja javnih površina iskazani u okviru rashoda po osnovu utroška energije komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga što nije u skladu sa Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama“, stoji u izvještaju.

Kako je navedeno, precijenjene su subvencije, a potcijenjeni grantovi u zemlji u iznosu od 555.721 KM.

Dodali su i da su ostala dugoročna potraživanja i korekcija ostalih dugoročnih potraživanja potcijenjeni u iznosu od 214.237 KM, jer potraživanja za javne prihode nisu evidentirana shodno Pravilniku o budžetskim klasifikacijama.

„Ostala kratkoročna potraživanja su precijenjena, a kratkoročna finansijska imovina i razgraničenja između i unutar iste jedinice vlasti potcijenjena u iznosu od 149.747 KM, jer potraživanja od ministarstava, fondova socijalnog osiguranja i drugih jedinica lokalne samouprave nisu evidentirana u skladu sa pomenutim pravilnikom“, naglašeno je u izvještaju.

 

(CAPITAL)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

U ponedjeljak 2. listopada 2023. godine u Velikoj dvorani općine Jajce održana je Izvještajna...

Nekadašnji bosanskohercegovački nogometni reprezentativac Senad Lulić gostovao je u italijanskom podcastu Croquetas gdje je...

Informaciju da Agencija za lijekove ubrzava legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe objavio je na...

Pluralizam i demokratija u strankama? Da, ali ne u BIH. Predsjednici stranaka uglavnom se...

Marko I. (45) pomogao je Mirnesi S. (42) da ukrade 1,25 miliona eura od...

Svako spuštanje cijena u vrijeme kontinuiranih poskupljenja je dobro došlo. No, koliko će ono...