Obustavlja se redovna nastava u OŠ “Berta Kučera” Jajce

U nastavku prenosimo saopćenje OŠ “Berta Kučera” Jajce.

U proteklim danima epidemiološka situacija na području općine, pa time i u našoj školi se pogoršala. Cijeneći da je zdravlje ljudi preče od redovnog odvijanja nastave, Upravni odbor škole donio je odluku kojom se prekida redovno odvijanje nastave i daje saglasnost direktoru škole za organizaciju nastave online putem, a zbog pojave simptoma zaraze Covid-19 među zaposlenicima škole.

I nastavničko vijeće se očitovalo o ovom problemu i zatražilo prelazak na online nastavu.

Izvršena je konsultacija sa OŠ „Berta Kučera“ Jajce, Općinom Jajce i Domom zdravlja Jajce na sastanku 05.04.2021. i predložen ovaj vid organizacije nastave za period od 07.04.-09.04.2021. godine, a za dalje ćemo procjenjivati situaciju zajednički sa osnovnim školama „Braća Jezerčić“ i „13. rujan“ koje su trenutno na proljetnom raspustu.
O ovim koracima obavijestili smo i kantonalno Ministarstvo obrazovanja.

Poštovani roditelji i učenici, molimo za razumijevanje i pozivamo na savjesno i odgovorno ponašanje kojim ćemo doprinijeti očuvanju zdravlja svih nas.

Uprava OŠ “Berta Kučera” Jajce