Objavljena fotomonografija o prirodnim bogatstvima rijeka BiH

Iz tiska je nedavno izašla knjiga prof. dr. Dalibora Balliana “Rijeke Bosne i Hercegovine” u kojoj su, uz ostalo, objavljeni osnovni podaci o rijekama, njihovoj morfologiji, poziciji i ekologiji, te praktične i osnovne znanstvene spoznaje o flori i fauni.

Ova fotomonografija zbirka je tekstova o rijekama BiH koje je autor napisao nakon sustavnoga terenskoga rada i obilaska rijeka.

Postojeća literatura o rijekama Bosne i Hercegovine vrlo je oskudna tako da ova fotomonografija predstavlja jedinstven projekt, jer do danas nije objavljena nijedna slična knjiga, koja bi donijela ne samo iscrpan pregled naših rijeka, nego i svih njihovih pritoka, prenijela je KTA.

Cilj je fotomonografije odvesti čitatelja u ogromno prirodno bogatstvo rijeka Bosne i Hercegovine po kojima je naša zemlja nadaleko poznata.

 

 

(Fokus.ba)